Předmětové selekční jazyky - kód

 

Předmětové selekční jazyky - kódovník –  formát UNIMARC/MARC 21

 

Kódy používaných indexačních systémů (tezaurů/heslářů) se zapisují v podpoli $9 nebo v podpoli $2 pole 606 formátu UNIMARC a v podpoli $2 pole 650 formátu MARC 21.

 

Kódy Souboru věcných autorit NK ČR se zapisují v podpoli $9 polí 600-608 formátu UNIMARC a v podpoli $2 polí 600-655 formátu MARC 21.

 

 

czenas            

Soubor věcných autorit Národní knihovny ČR  (CZENAS)

mesh   

Resp. Mikro-MeSH - Medical Subject Headings  (MeSH)

czmesh

Tezaurus MeSH -CZ (český tezaurus termínů z lékařství a zdravotnictví , překlad tezauru Medical Subject Headings, National Library of Medicine, USA)

eurovoc

Tezaurus Evropského parlamentu (EUROVOC)

psh      

 Polytematický strukturovaný heslář STK (PSH)

ctt        

Český teologický tezaurus – Knihovna Evangelické teologické fakulty UK (ČTT)

pedag  

Český pedagogický tezaurus - Státní pedagogická knihovna Komenského (PEDAG)

agroterm  

Tezaurus Ústřední zemědělské knihovny Ústavu zemědělských a potravinářských informací (AGROTERM)

agrovoc

Česká verze mnohojazyčného tezauru Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů zaměřeného na zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství a příbuzné obory - Ústav zemědělských a potravinářských informací (AGROVOC)

mednas        

Autoritní soubor oborů – Národní lékařská knihovna, Praha (MEDNAS)

phffuk

 

Předmětový heslář Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zaměření: sociální a humanitní vědy (zejména historie a filologie), dějiny umění

ph                    

Předmětová hesla podle ČSN 010188 (964)

lcsh     

Library of Congress Subject Headings (LCSH) (964)

Bez označení   

Volně tvořená klíčová slova (610, 653)

 

 

M. Balíková

01.12.12