Nadace KB Národní knihovně

Nadace KB Národní knihovně

Nadace Komerční banky – Jistota má tři základní směry činnosti: aktivní podpora činností zdravotně-sociálního charakteru, pomoc vzdělávání a aktivní podpora projektů v oblasti rozvoje občanské společnosti. V souvislosti s posledně uvedeným směrem poskytla Národní knihovně České republiky finanční dar 400.000 korun na zhotovení umělecké a digitální kopie Brevíře Kunhuty z Kolovrat.

Smlouvu o poskytnutí daru podepsali 27.listopadu v Klementinu generální ředitel NK ČR Vlastimil Ježek, předseda správní rady Jaroslav Říšský a členka správní rady nadace Sylva Floríková. Podpisu byli přítomni ředitelka Odboru historických a hudebních fondů NK ČR Marie Hejnová a člen představenstva a výkonný ředitel, Corporate Secretary KB, Peter Palečka.

 

 

 

 

01.12.12