Národní knihovna České republiky

Báze ANL


V  rámci Kooperačního systému článkové bibliografie Oddělení analytického zpracování vytváří a vystavuje na Internetu bázi ANL, která obsahuje záznamy článků (statí) publikovaných především v periodicky vydávaných dokumentech (seriálech) na území ČR. Klasicky zpracované záznamy v Národní knihovně byly v r. 1991 převedeny do počítačové formy. Tyto záznamy obsahují pouze nejnutnější údaje o článku. Od r. 1992-  je článková bibliografie zpracovávána v kooperačním systému, ve kterém nyní spolupracují Národní knihovna České republiky,  státní vědecké knihovny, resp. krajské knihovny a Moravská zemská knihovna v Brně, od r. 1994 se do kooperačního systému zapojily další odborné knihovny a informační instituce.
 

Počet záznamů v ANL: cca 1 164 929  (1.1.2009)
Časové pokrytí : 1991 - ...

 

Obory obsažené v bázi ANL:
filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, ekonomie, sociologie, právo, pedagogika, matematika a přírodní vědy, lékařství (okrajově), technika a průmysl (omezeně), hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a literatura, historie, geografie a všeobecnosti.

 

Kategorie zpracovávaných titulů a úplnost jejich zpracování  z hlediska výběru článků, typy článků

Kategorie titulů a úplnost zpracování:

Kritéria výběru článků se vyvíjela a v současné době jsou v systému stanovena následující hlediska výběru článků podle kategorií (charakteru) zpracovávaného periodicky vydávaného dokumentu (seriálu):

A: Seriály vydávané AVČR a vysokými školami v ČR (časopisy, sborníky, ročenky)
B: Seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR
C: Noviny (ústřední i regionální) a kulturně-polické časopisy
D: Populárně-naučné časopisy

1=excerpce je prováděna v úplnosti (100-80% počtu článků)
2=excerpce je prováděna částečně (80-25% počtu článků)
3=excerpce je prováděna výběrově (25%- počtu článků)

A: 1
B: 1 (sborníky ročenky), 1-2 (odborné časopisy)
C: 2,3
D: 3

 

Typy článků:

Postupně byla stanovena pravidla také pro výběr článků z hlediska typů nebo charakteru. Báze obsahuje především faktograficky přínosné články, články odborné, články s dokumentární a uměleckou hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, vyhlášení, komuniké, usnesení), zprávy a informace o kulturních, sportovních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, seminářích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách, divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, besedách, sportovních soutěžích), souhrnné a hodnotící články, závažné polemiky, diskuze a komentáře. Dále jsou zachyceny reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky aj. ještě nepublikované, nové překlady), fejetony, sloupky, úvodníky (pouze hodnotné), recenze publikací různého zaměření, gramofonových desek, kompaktních desek, filmů apod.

 

Vydávání tištěných sešitů analytické bibliografie bylo zastaveno v r. 1991. Od tohoto roku je  národní článková bibliografie k dispozici pouze v elektronické formě.

 

Báze ANL vycházela do r. 2008  v měsíčních a čtvrtletních aktualizacích na CD-ROM/DVD jako součást ČNB - řada Články v českých novinách, časopisech a sbornících. Od r. 2009 jsou vydávány Novinky České národní bibliografie.

 

Bibliografický popis odpovídá doporučení ISBD, resp. AACR2R a UNIMARC/MARC 21. V kooperujících institucích byly během existence používány různé systémy (CDS/ISIS, Rapid/ARL, T-Series, ALEPH, KP WIN/KP SYS, Clavius ), jednou měsíčně se provádí import/konverze dodaných záznamů do báze ANL.

 

06. 2009 Ivana Anděrová