hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2005


Magda Součková [ .pdf 151kB ]PDF

Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR


Jan Francl [ .pdf 87kB ]PDF

Mikrobiologické kontroly


Milan Sova [ .pdf 48kB ]PDF

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek


Jiří Vnouček [ .pdf 58kB ]PDF

Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu


Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .pdf 82kB ]PDF

Ochrana písemných památek před polutanty v uzavřených obalech


Magda Součková [ .pdf 96kB ]PDF

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy


Jan Novotný [ .pdf 41kB ]PDF

Konzervátorské průzkumy


Jiří Vnouček [ .pdf 49kB ]PDF

Konzervace vzácných iluminovaných rukopisů


Daniela Králová [ .pdf 66kB ]PDF

Průzkum barevné vrstvy a fixování iluminací Breviáře Velmistra Lva, Žaltáře Hanuše z Kolowrat


Jana Dřevíkovská [ .pdf 137kB ]PDF

Konzervátorské metody prováděné in situ


Ondřej Lehovec [ .pdf 41kB ]PDF

Konzervátorské metody prováděné in situ


Jana Dvořáková [ .pdf 58kB ]PDF

Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály


Magda Součková [ .pdf 103kB ]PDF

Odkyselování in situ


Jiří Neuvirt [ .pdf 259kB ]PDF