hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2010


Jan Novotný [ .pdf 211kB ]PDF

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek


Magda Součková [ .pdf 41kB ]PDF

Vliv atmosféry se sníženým obsahem kyslíku na rychlost degradace papíru


Marie Benešová [ .pdf 1723kB ]PDF

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy


Jan Novotný [ .pdf 3434kB ]PDF

příloha - Rozpracování odborné terminologie popisu fyzického stavu


Jan Novotný [ .pdf 5938kB ]PDF

příloha - XML schéma


Jan Novotný [ .pdf 81kB ]PDF

Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků


Marie Benešová [ .pdf 477kB ]PDF

Konzervace vzácných iluminovaných rukopisů


Jana Dřevíkovská, Martina Ohlídalová [ .pdf 2488kB ]PDF

Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály


Magda Součková [ .pdf 710kB ]PDF