hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních fólií bez přístupu vzduchu 2005-2008


Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .pdf 745kB ]PDF


Vliv atmosféry se sníženým obsahem kyslíku na rychlost degradace papíru


Marie Benešová [ .pdf 1723kB ]PDF

Vliv vakuového balení 2008


Vávrová Petra, Ohlídalová Martina [ .pdf 476kB ]PDF

Příloha - Vliv vakuového balení na novinový papír 2008


Šárka Jonášová, Vávrová Petra, Ohlídalová Martina [ .pdf 146kB ]PDF

Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu 2007


Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .pdf 640kB ]PDF

Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu 2006


Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .pdf 250kB ]PDF

Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu 2005


Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .pdf 82kB ]PDF

Ochrana písemných památek před polutanty v uzavřených obalech 2005


Magda Součková [ .pdf 96kB ]PDF