hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Identifikace inkoustu nedestruktivními metodami 2007

JPG
Tereza Pilousová, Martina Ohlídalová [ .jpg 762kB ]

Vakuové balení novin jako možnost dlouhodobého uložení - ano či ne? 2008

JPG
Petra Vávrová, Šárka Jonášová, Martina Ohlídalová [ .jpg 760kB ]

Vliv vakuového balení na vlastnosti novinového papíru 2008

JPG
Šárka Jonášová, Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .jpg 1032kB ]

Problematika ukládání archiválií do obalů ze speciálních fólií bez přístupu vzduchu. 2008

JPG
Martina Ohlídalová, Petra Vávrová [ .jpg 940kB ]

Digitalizace sbírky negativů barokních univerzitních tezí 2008

JPG
Jan Novotný [ .jpg 1316kB ]

Metodika dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2008

JPG
Jan Novotný [ .jpg 1236kB ]

Restaurování perské lakované vazby z fondu NK ČR 2008

JPG
Jana Dvořáková [ .jpg 1077kB ]

Deacidifikace knih 2008

JPG
Jiří Neuvirt [ .jpg 910kB ]

Restaurování rukopisu z 15. století napadeného plísní 2009

JPG
Marie Benešová [ .jpg 753kB ]

Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků 2010

JPG
Marie Benešová [ .jpg 1120kB ]