hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru 2005-2011


Jan Novotný [ .pdf 1036kB ]PDF

Oponentní posudek výzkumného záměru_1
doc.Ing.Petr Kotlík,CSc. [ .pdf 124kB ]PDF

Oponentní posudek výzkumného záměru_2
Dr.Ing.Michal Ďurovič [ .pdf 75kB ]PDF

F_PŘÍLOHY1_Výzkum a vývoj preventivních opatření vedoucích k ochraně knihovních fondů
(zlepšení klimatických podmínek a forem uložení fondů a jejich monitorování)A_Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší


Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR
Jan Francl, Magda Součková [ .pdf 118kB ]PDF

B_Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek


Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek
Magda Součková [ .pdf 1167kB ]PDF

C_Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu


Ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu
Petra Vávrová, Martina Ohlídalová [ .pdf 745kB ]PDF


2_Stanovení míry poškození písemných památek a výzkum a vývoj konzervátorských metod vedoucích k jejich záchraněA_Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy


Metodika dokumentace fyzického stavu historických fondů
Jan Novotný [ .pdf 3977kB ]PDF
Metody vizualizace filigránů a využití filigranologie pro datování nejstarších českých tisků na příkladu tzv. Nového zákona se signetem
Marie Benešová, Kamil Boldan [ .pdf 1800kB ]PDF
Restaurátorský informační systém ResIS
Jan Novotný [ .pdf 5852kB ]PDF

B_Konzervace vzácných iluminovaných rukopisů


Metodika průzkumu iluminací středověkých rukopisů
Jana Dřevíkovská, Martina Ohlídalová [ .pdf 20031kB ]PDF
Průzkum Šelmberské bible
Jana Dřevíkovská, Martina Ohlídalová [ .pdf 5871kB ]PDF

C_Konzervátorské metody prováděné in situ


Vývoj a využití adhezivních „japanových fólií“ na bázi derivátů celulózy při restaurování papírových dokumentů metodou in situ
Ondřej Lehovec [ .pdf 2640kB ]PDF
Restaurování rukopisu z přelomu 14. a 15. století metodou in situ
Marie Benešová [ .pdf 1518kB ]PDF
Přehled konzervátorských oprav knižních vazeb in situ: metody připevnění upadlých desek a zpevnění hřbetu bez rozebrání knižního bloku
Jana Dvořáková [ .pdf 2881kB ]PDF
Struktura a výroba islámských knih
Jana Dvořáková [ .pdf 2617kB ]PDF

D_Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály


Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály
Magda Součková [ .pdf 4162kB ]PDF

E_Odkyselování papíru s využitím vakuových baliček


Metodika odkyselování knih in situ
Jiří Neuvirt [ .pdf 284kB ]PDF


Zpráva o řešení výzkumného záměru 2010


Jan Novotný [ .pdf 211kB ]PDF

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2009


Jerzy Stankiewicz [ .pdf 146kB ]PDF

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2008


Jerzy Stankiewicz [ .pdf 133kB ]PDF

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2007


Jerzy Stankiewicz [ .pdf 77kB ]PDF

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2006


Jerzy Stankiewicz [ .pdf 56kB ]PDF

Zpráva o řešení výzkumného záměru 2005


Magda Součková [ .pdf 151kB ]PDF