Národní knihovna ČR získala unikátní sbírku prvotisků a starých tisků
z klášterní knihovny premonstrátů v Teplé
ze slavnostního podpisu kupní smlouvy dne
5.12.2006

Tisková zpráva

tepla1 tepla2
tepla3 tepla4

Foto: Eva Hodíková