"Masaryk a my"
přednáška Z. Mahlera
24.9.2007

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Foto: Eva Hodíková