Vyhlášení architektonické soutěže na novu budovu NK ČR
16.5.2006

20410002 20410004 20410009 20420001
20420009 20420010 20420018 20420020
20420021 20420023 20420024 20420032

Foto: Jaroslava Švábová