Tisková zpráva

Vynálezy Julese Verna
výstava v Národní knihovně ČR
Klementinum 190, Praha 1
Vernisáž: 8. 2. 2005, 17. hod.
Termín: 9. 2. - 31. 3. 2005
přízemí Klementina
pondělí – sobota, 9. 00 – 17. 00 hod.

scénář: Ondřej Neff
vizuální rekonstrukce: Ladislav Badalec
realizace: Výstavní oddělení NK ČRV roce stého výročí úmrtí Julese Verna si připomínáme jasnozřivost tohoto skvělého spisovatele, který dokázal promítnout úspěchy i naděje vědy devatenáctého století ani ne tak do budoucnosti, jako do praxe, jak si ji dovedl představit. V jeho rozsáhlém díle tvoří fantastika jen početně menší díl. Nicméně právě svými vizemi zaujal a trvale se zapsal do povědomí kulturní veřejnosti.

Výstava se zaměřuje na nejzajímavější technické inovace popsané ve Vernových dílech. Ladislav Badalec vypracoval vizuální rekonstrukce těchto inovací. Vycházel především z textu, méně se opíral o dobové ilustrace. V některých případech se jeho vize zásadně liší od dobové ilustrace, nejnápadnější je to v případě Rochova bleskometu. Ten je v románu zcela jasně popisován jako raketomet, kdežto dobový ilustrátor ho pojal jako dělo. Pečlivě je vypracován i řez Nautilem, ponorkou kapitána Nema. Také všechny další vize mají oporu v textu.

Ondřej Neff zacházel s literární materií jako s realitou. Jednotlivé texty jsou faktické výňatky popisů fantastické reality. Je to hra na to, "jako že je to fakt".

Verne popisuje ve svých dílech stovky fantastických reálií, zde je vybráno na čtyřicet nejzajímavějších. Badalcovy obrázky a Neffovy texty jsou doplněny ukázkami knih Julese Verna, z fondu Národní knihovny ČR.