Hlavní stránka NK 1/2000 Bulletinplus

Při posledním restaurování v roce 1995 byla ze sochy Atlanta vyňatacínová tabulka o rozměrech 217x96 mm v olověném pouzdře nesoucím latinský nápis Continet tabulam inscriptionis ("Obsahuje tabulku s nápisem").
Na tabulce je vyryto:

Dest1.gif (127536 bytes)

 

Atlas globum coelestem sustinens anno 1723 a FRANCISCO RETZ Clementini tum Rectore postea Societatis Jesu
generali Praeposito Speculae Astronomicae primum impositus; ut, iniuriis intemperiarum leasus, reficereteur, loco motus, eidemque integer restitutus est anno 1813.
Sumptus in opus necessarios Summus Regni Senatus

Dest2.gif (129321 bytes)

agente, cui de re litteraria referendi provincia mandata erat, FRANCISCO XAVERIO TWRDY, ex formula
aedificationum publicarum curatoris GEORGII FISCHER, decrevit.

FRANCISCO XAV. Equite de GERSTNER,
Mathematum Caes. Reg., quem ajunt, Directore.
ALOYSIO DAVID Teplae reg. Canonico
Astronomo Regio.
ADAMO BITTNER ejus socio.

Volně přeloženo: "Atlas podpírající nebeskou báň byl na astronomickou pozorovatelnu poprvé umístěn roku 1723 Františkem Retzem, tehdy rektorem Klementina, později generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova; protože byl poškozen nepřízní počasí, byl sňat, aby mohl být opraven, a roku 1813 byl na věž znovu vztyčen. O nákladech nezbytných k vykonání díla rozhodlo Nejvyšší Královské zemské Gubernium z podnětu Františka Xavera Twrdého, pověřeného správou studijních záležitostí, a na návrh Jiřího Fischera, dohližitele nad veřejnými stavbami.
Za Františka Xav. rytíře Gerstnera, nazývaného ředitelem císařsko-královských matematiků, za Aloise Davida, kanovníka královské Teplé, královského astronoma, za Adama Bittnera, jeho zástupce."

(Z latiny přeložil PhDr. Vojtěch Balík, 1995.)


Předchozí stránka Obsah