Hlavní stránka NK 4/2003 Bulletinplus

Cestovatelské večery
v Klementinu

Ještě jste si nebyli poslechnout vyprávění o dalekých krajích?
Opravdu vás zatím nezlákal ani jeden vzdálený kout naší planety, o kterém byste si chtěli nechat vyprávět od cestovatele, který ho křížem krážem prošel?
Informaci o tom, jaké země jsou tématem zmi-ňovaných pravidelných pořadů v Národní knihovně, naleznete na našich internetových stránkách pod odkazem :

Aktuálně/Přednášky, semináře

nebo v letáku CO NOVÉHO.

Téměř dva roky, vždy ve středu v 17.30, se v Zasedacím sále scházejí romantici a nechá-

vají si vyprávět úžasné zážitky z dalekých cest.
A také praktici, kteří svoji touhu chtějí dovést do konce a povídání je pro ně inspirací pro vlastní cestu, kterou si mohou na místě domluvit. Ti poučení vypravěči jsou zároveň průvodci cestovních kanceláří a jsou schopni poskytnout informace o konkrétních podmín-kách cesty.
Pořady budou pokračovat i v roce 2004 a jediné nebezpečí, které vám na nich hrozí – dle mé vlastní zkušenosti – je příliš nadšený cesto-vatel. Ten můj měl s sebou tolik ukázek domorodého umění a takovou přehršli historek, že svůj čas přetáhl asi o čtyřicet minut. Ti, co už museli, se tiše vytratili, ostatní se vůbec nezlobili.

PhDr. Libuše Piherová

(Foto: Ing. Jana Kohoutová.)


Předchozí stránka Obsah Další stránka