Objednávka kopie dokumentu z fondu NK ČR

Informace o žadateli *
*
*
*
*
*


Bibliografické údaje
Způsob dodání * Poštou
Ponechat k vyzvednutí
Způsob placení * Poštou - předplatné
Poštou - složenkou
Osobně - předplatné
Osobně - v hotovosti
Souhrnnou čtvrtletní fakturou více ...
 
Prohlášení
Prohlašujeme, že se jedná o výpůjčky, kopie pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.
Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30.
* - Povinné položky