Slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka
6. 4. 2011
Zasedací sál NK ČR

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková