Čas odložil svůj šat / Time has laid its Attire aside
Móda z rukopisů 11. - 16. století / Fashion from Manuscripts of the 11th - 16th Centuries

Galerie Klementinum / The Klementinum Gallery
27. 11. 2008 – 1. 3. 2009  / 27th November 2008 – 1st March 2009

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková

 

10  11  12 13
16 14 15