Čas odložil svůj šat
Móda z rukopisů 11. - 16. století
vernisáž výstavy 26. 11. 2008

01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

Foto: Eva Hodíková