CESTY K PUŠKINOVI
výstava při příležitosti 100. výročí založení Puškinova památníku v Michajlovském
16. 3. – 13. 5. 2011 Výstavní prostory Slovanské knihovny

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Holdíková