KRÁSA ČÍNSKÉ MALBY
Kolekce ze sbírek Národního palácového muzea v
Taipei
17. 2. – 23. 4. 2011 Výstavní chodba v přízemí NK ČR

Výstava představuje 28 velkoformátových reprodukcí tradičních čínských svitkových obrazů
ze sbírek Národního palácového muzea v Taipei, hlavním městě Taiwanu.
V tomto muzeu jsou uloženy vzácné umělecké předměty pocházející ze sbírek čínské císařské rodiny.
Vystavené malby jsou nedílnou součástí čínského kulturního dědictví.

Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Taipeiskou kulturní a hospodářskou komorou.

Pozvánka | Tisková zpráva

01 03 05
07 08 09
10 11 13

Foto: Eva Hodíková