KRÁSA ČÍNSKÉ MALBY
Kolekce ze sbírek Národního palácového muzea v
Taipei
vernisáž výstavy 16. 2. 2011

01 03 04
05 06 07
08 09 10
11 12 13

Foto: Milena Kárná