CESTAMI VZÁJEMNÉHO SBLIŽOVÁNÍ
"Česko-ruská jednota" 1919-1939
Výstavní prostory Slovanské knihovny 11. 1. - 26. 2. 2010

Z vernisáže
01 02 03
04 05 06
07 08 09
Z výstavy
10 11 12
13 14 15
16 17 18

Foto: Eva Hodíková