Karel Jaromír Erben
vernisáž výstavy
7. 11. 2011

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková