Nejkrásnější estonská kniha 2009
24. 11. 2010 - 29. 1. 2011
Výstavní chodba v přízemí NK ČR

01 02 03
05 06 07
08 09 10
11 12 14

Foto: Milena Kárná