MILNÍKY NA CESTĚ K NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍ KNIHOVNY / The Milestones on the Way to a New Library Building
Pohled do minulosti a současnost / Look Back to the Past and the Present
stálá expozice / permanent exhibition

02 04 06
08 09 10
11 13 15

Foto: Eva Hodíková