Můj život patřil vědě. Milada Paulová (2. 11. 1891 – 17. 1. 1970)
vernisáž výstavy
3. 11. 2011

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková