Výstavu "Ruské inspirace v díle Michaela Romberga" zahájili A. Kindlerová, spoluautor výstavy J. Klapka a herec B. Navrátil
za účasti 1. tajemníka Velvyslanectví Ruské federace v ČR p. A. Pismenného, p. M. Nádvorníka z Ministerstva kultury a dalších hostů

mr10 mr11 mr12
mr16 mr2 mr22
mr23 mr4 mr5
mr6 mr7 mr8