Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam, dědictví (k 90. výročí zahájení)
vernisáž výstavy
4. 10. 2011

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

Foto: Eva Hodíková