SLOVANSKÝ UNIONISMUS - CESTY K CÍRKEVNÍ JEDNOTĚ
Výstavní prostory Slovanské knihovny 5. 3. -  24. 4. 2010
vernisáž výstavy 4. 3. 2010

unie_23 unie_33 unie_36
unie_39 unie_42 unie_43
unie_46 unie_49 unie_62

Foto: Jan J. Vorka
http://zaramovane.cz