Uměl kníže Václav latinsky, řecky a staroslověnsky?
Staroslověnská etapa nejstarších českých kulturních dějin

přednáška pro veřejnost
27. 6. 2012

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková