Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český
5. 5. - 30. 6. 2011
Výstavní chodba v přízemí

Pozvánka | Tisková zpráva

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková