Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český
vernisáž výstavy
5. 5. 2011

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková