Zahájení výstavy "Lidové Polsko - Polska ludowa"
za účasti velvyslance Polské republiky v ČR pana Jana Pastwy

22. 1. 2009

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

    Foto: Eva Hodíková