Název: báze NKC - el. katalog NK ČR
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, hudebniny, zvukové nosiče, CD-ROM a další typy dokumentů
Časový interval: bez omezení, starší literatura získaná po r. 1995 je uvedena již pouze v této bázi
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím el. katalogu - báze NKC (nutný platný čtenářský průkaz)

 

Název: SLK - Katalog Slovanské knihovny
Zachycené obory: slovanská literatura
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím el. katalogu - báze SLK (nutný platný čtenářský průkaz)

 

Název: KKL - báze knihovnické literatury
Zachycené obory: knihovnická literatura
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR

 

Název: ANL - články v českých časopisech, novinách a sbornících
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: články
Časový interval: od r. 1991
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: plné texty jsou u některých článků dostupné pomocí odkazu, dále je plné texty možné nalézt v bázích ANL FULL, Anopress, příp. pouze v tištěném periodiku (informace o dostupnosti periodika v NKC nebo v Generálních katalozích II a III)

 

Název: Souborný katalog ČR
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy
Časový interval: knihy - bez omezení
zahraniční časopisy - písmeno H-Zeit (1527-2004), písmeno A-G a Zeit-Ž (1965-2004 se zárukou, 1527-1965 částečně)
české časopisy - bez omezení
ostatní typy dokumentů - bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: STT - báze starých tisků
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 1501-1800
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: pouze ve Studovně rukopisů a starých tisků

 

Název: Souborný katalog zahraničních periodik v knihovnách a institucích ČSSR
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název
Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze prostřednictvím Referečního centra NK ČR)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: 1527-1964
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Způsob objednání: prostřednictvím meziknihovních služeb

 

Název: Souborný katalog zahraniční literatury - CEZL
Zachycené obory: všechny obory (kromě dětské literatury, patentů, norem a beletrie)
Hledání podle: autor, název (doporučeno hledání podle obou údajů)
Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze v NK)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 1950-1970 Západ (neúplné), 1971-1975 Západ, 1950-1975 Východ, 1976-2000 Západ a Východ
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Způsob objednání: prostřednictvím meziknihovní služby

 

Název: Katalog českých a slovenských knih č. 1
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: lístkový katalog (přístup v Hale služeb NK ČR)
Typy dokumentů: knihy, sborníky
Časový interval: výběrově od 16. stol. do 1995
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR

 

Název: Katalog cizojazyčných knih č. 2
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: lístkový katalog (přístup v Hale služeb NK ČR)
Typy dokumentů: knihy, sborníky
Časový interval: výběrově od 16. stol. do 1995
Jazyk dokumentů: cizí jazyk
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR

 

Název: Předmětový katalog č. 4
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: předmět
Přístupnost: lístkový katalog (přístup v Hale služeb NK ČR)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, sborníky
Časový interval: 1950-1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR

 

Název: Předmětový katalog č. 5
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: předmět
Přístupnost: lístkový katalog (přístup v Hale služeb NK ČR)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, sborníky
Časový interval: 1829-1949
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR

 

Název: Katalog českých a slovenských periodik č. 8
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název
Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze v Hale služeb NK ČR)
Typy dokumentů: časopisy, sborníky, ročenky, noviny
Časový interval: 18. stol.- 1995
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR

 

Název: Katalog zvukových dokumentů
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název, autor (interpret), signatura
Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze ve Studovně společenských a přírodních věd NK ČR)
Typy dokumentů: gramofonové desky, CD, kazety
Časový interval: cca 1950 - 1996
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR

 

Název: Generální katalog I
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, časopisy, noviny ...)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, sborníky, periodika
Časový interval: 1830-1950
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
staré tisky vydané do roku 1800 je možné objednat osobně přímo ve Studovně rukopisů a starých tisků

 

Název: Generální katalog II
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, časopisy, noviny ...)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, sborníky, časopisy
Časový interval: 1951-1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)

 

Název: Generální katalog III
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, edice, časopisy, noviny ...)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: periodika, sbírky, vícesvazková díla
Časový interval: 1951-1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)

 

Název: Generální katalog Slovanské knihovny
Zachycené obory: slovanská literatura
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, sborníky, periodika
Časový interval: 16.-20. století
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)

 

Název: Katalog hudebních tisků
Zachycené obory: hudebniny
Hledání podle: autor
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: hudební tisky (hudebniny - notový materiál)
Časový interval: 1750 - leden 1998
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka ve Studovně hudebního oddělení NK ČR

 

Název: Katalog české knižní produkce 19.století
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora.)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, kalendáře, almanachy, výroční zprávy, ročenky
Časový interval: 1801-1900
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR
v Katalogu jsou uvedeny u jednotlivých záznamů i výskyty daného dokumentu v dalších českých knihovnách

 

Název: Katalog knihovnické literatury
Zachycené obory: knihovnická literatura
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 1890-1989
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR

 

Název: Dokumentační kartotéka knihovnické literatury
Zachycené obory: knihovnická literatura
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: články, statě ze sborníků, metodické  materiály
Časový interval: 1970-1989
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR

 

Název: Ruský zahraniční historický archiv
Zachycené obory: historie ruských společenských a revolučních hnutí, 1. světové válka, ruské revoluce a občanské války, zpráv o činnosti ruských politických stran a spolků a o životě ruské emigrace v zahraničí
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 1875-1945
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)

 

Název: Kartotéka retrospektivní bibliografie článků 1945-1952
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: předmět
Přístupnost: lístková kartotéka (přístup pouze v Referečním centru NK)
Typy dokumentů: články
Časový interval: 1945-1952
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: nelze

 

Název: Články v českých časopisech 1953-1990 (Bibliografický katalog ČSFR)
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, předmět
Přístupnost: tištěný zdroj (přístup pouze v Referenčním centru NK ČR)
Typy dokumentů: články
Časový interval: 1953-1990
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: nelze

 

Název: EZB
Jednotný přístup k odborným elektronickým časopisům dostupným v plném textu na internetu, informace o dostupnosti časopisů (volně přístupné, přístupné na základě licence, nepřístupné)
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: ZDB
Souborný katalog zahraničních periodik dostupných v německých knihovnách
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: PER (Moravská zemská knihovna)
Báze obsahuje záznamy periodik vydávaných na území České republiky od počátku až do roku 1995
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: do roku 1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: ANL FULL
Články v českých novinách a časopisech (plné texty)
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: články
Časový interval: od roku 1997
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: nelze - přístup k plným textům článků v budově NK ČR bez omezení, mimo NK ČR na základě bezplatné registrace přístup na dobu 1 dne

 

Název: Anopress
Databáze plných textů článků z českých deníků, časopisů a  dalších médií
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (přístup pouze ve studovnách NK ČR) - Referenční centrum, Studovna periodik, Knihovna knih. literatury, Slovanská knihovna
Typy dokumentů: články
Časový interval: od roku 1996
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: plné texty dostupné přímo v databázi

 

Název: JIB
Vyhledávání ve více zdrojích zároveň v jednom vyhledávacím rozhraní, kromě jiných zdrojů i v katalozích českých knihoven a českých souborných katalozích
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: prostřednictvím SFX přístup do katalogů jednotlivých knihoven

 

Název: KVK
Vyhledávání ve více zdrojích zároveň v jednom vyhledávacím rozhraní, kromě souborných katalogů jednotlivých německých spolkových zemí umožňuje hledání v katalozích evropských národních knihoven, katalogu Kongresové knihovny atd.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: Manuscriptorium : otevřený katalog historických fondů
Zachycené obory: historické fondy
Hledání podle: autor, titul, signatura, incipit, slova kdekoliv, uložení, správce
Přístupnost: online databáze (na internetu) - přístup ke katalogu: bez omezení; přístup k ostatním digitálním datům: pouze z licencovaných domén (včetně počítačů v síti NK ČR) nebo přes vstupní heslo
Typy dokumentů: nyní rukopisy (a jejich digitální kopie), inkunábule, staré mapy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: Knihopis Digital
Zachycené obory: historické fondy
Hledání podle: číslo knihopisu, autor, náev, nakladatel/tiskař, města (místa) uložení
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: jazykově české inkunábule a staré tisky
Časový interval: do roku 1800
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: nelze

 

Název: Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. [CD-ROM]. Praha: 2003.
Zachycené obory: historické fondy
Hledání podle: naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury
Přístupnost: CD-ROM (přístup v NK ČR prostřednictvím UltraNetu)
Typy dokumentů: cizojazyčné bohemikální tisky
Časový interval: 1501-1800
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: ISSN Compact
Přehled periodik zahrnutých do systému ISSN
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název, předmět
Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: časopisy, noviny
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: Ulrich's Periodicals Directory
Databáze více než 250 000 titulů periodik z celého světa
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název, předmět
Přístupnost: online databáze (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: časopisy, noviny
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: licencované článkové databáze - databáze mohou být pouze bibliografické, doplněné abstraktem článku či přímo s plným textem článku
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (přístup pouze v Referenčním centru NK)
CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: národní bibliografie
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v  Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 20. století
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: národní retrospektivní bibliografie
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: od 15.stol.
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Způsob objednání: nelze

 

Název: Městská knihovna v Praze - názvové katalogy
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název
Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze v Městské knihovně v Praze), tel.:  222 113 202
Typy dokumentů: knihy (rozpisy beletrie)
Časový interval: 1891- , rozpisy 1945-
Jazyk dokumentů: český a slovenský jazyk
Způsob objednání: nelze

 

Název: Ústav pro českou literaturu AV ČR - knihovna
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: zdroje dostupné pouze v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, tel.: 234612147, 234612147, e-mail: knihovna-sli@ucl.cas.cz
Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: nelze