Cena Ministerstva kultury — Knihovna roku 2011 — Ceny přidělené roku 2011

CENA KNIHOVNA ROKU 2011 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice
Kraj: Jihomoravský
Knihovnice: Olga Hájková
Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Výsledkem je moderní, vkusný a velmi atraktivní prostor, který může být vzorem i pro mnohem větší obce. Dokonale se zde naplňují estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany; je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Uživatelé zde mají k dispozici pěkný aktuální fond, počítače s přístupem k internetu, kvalitní i absenční služby i mimořádný relaxační prostor, což bohatě využívají. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.

Statistické ukazatele za rok 2010:
počet obyvatel: 272 knihovní fond: 1945 svazků
výpůjčky: 1770 svazků čtenáři: 55 návštěvníci: 727

Kontakt:
http://www.knihovna-veselice.cz
e-mail: olga.hajkova@gmail.com
Tel: 728522266

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Místní knihovna v Miletíně
Kraj: Královéhradecký
Knihovnice: Alena Erbanová
Velmi pěkná, prostorná a moderně vybavená knihovna s bezbariérovým přístupem, kvalitním aktuálním fondem a velmi dobrým technologickým vybavením je umístěná v centru obce v rekonstruovaném domě určeném kulturnímu a komunitnímu životu obyvatel. Knihovna má nadstandardní počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků. Vzniklo při ní mateřské centrum,
rozvíjí se bohatá kulturní, vzdělávací a komunitní činnost pro všechny věkové skupiny obyvatel. Mimořádná je spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími subjekty v obci; velmi dobrá je spolupráce s vedením obce, které knihovnu maximálně podporuje. Knihovna je přirozeným a mimořádně kultivovaným centrem obce.

Statistické ukazatele za rok 2010:
počet obyvatel: 883 knihovní fond: 8000 svazků
výpůjčky: 13000 svazků čtenáři: 170 návštěvníci: 3000

Kontakt:
www.knihovnamiletin.webk.cz
e-mail: knihovna.miletin@cbox.cz
Tel.: 737 929 273

Obecní knihovna Jaroměřice
Kraj: Pardubický
Knihovnice: Helena Vykydalová
Obecní knihovna Jaroměřice je umístěna v rekonstruovaném domě Centra pro život a podnikání. Je účelně a pěkně zařízena. Jako podstatná součást Centra, jehož další prostory rovněž využívá, se rozhodujícím způsobem podílí na kulturním dění v obci bohatou nabídkou přednášek a setkání s důrazem na regionální tematiku, tvůrčích dílen, vzdělávacích pořadů včetně jazykových kurzů, výstav a dalších zájmových aktivit pro všechny obyvatele obce, kteří její nabídky hojně využívají. Výborné jsou rovněž knihovnické služby, zvláště pozitivní je rostoucí počet výpůjček. Knihovna je kulturním, společenským a komunitním srdcem obce.

Statistické ukazatele za rok 2010:
počet obyvatel: 1206 knihovní fond: 5582 svazků
výpůjčky: 9426 svazků čtenáři: 238 návštěvníci: 7190

Kontakt:
http://www.jaromerice.knihovna.cz
e-mail:
Tel.: 467 325 300

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Moravská zemská knihovna v Brně
za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Sbírka map (12000 kusů), shromážděná ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem, se řadí mezi několik velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do současnosti. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění - mapy. Samostatná webová prezentace sbírky podtrhuje její unikátní kompaktní charakter a odráží strukturu souboru navrženou přímo B. P. Mollem, která by v běžném on-line katalogu knihovny zcela zanikla. Díky digitalizaci celého souboru včetně rukopisných katalogů je umožněno propojení původních Mollových záznamů k mapám s jednotlivými díly.

Kontakt:
http://mzk.cz
Ředitel: Mgr. Tomáš Gec, e-mail: tom.gec@gmail.com, tel. 723 793 003

Zvláštní ocenění a diplom získala:

Regionální knihovna Karviná
za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. Rekonstrukce ústřední budovy Regionální knihovny Karviná byla připravována od roku 2006 za podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V roce 2011 byla ukončena vlastní realizace, při které se stávající objekt knihovny propojil s nevyužívanou budovou základní školy. Ze spolupráce projektantů a knihovníků tak vznikly nové prostory umožňující značně rozšířit nabídku i o netradiční služby: multimediální studovnu, kinosál, literární salon i letní terasu s odpočinkovým prostorem. Regionální knihovna Karviná se stala výrazným komunitním centrem města i jeho blízkého okolí s maximálním dopadem na kvalitu života v regionu a umožňuje svým uživatelům bezbariérový přístup k informacím, vzdělání i aktivnímu odpočinku v nejširším smyslu slova.

Kontakt:
http://www.rkka.cz
Ředitelka: PhDr. Halina Molinová, e-mail: hmolin@rkka.cz, tel. 602 574 157