KNIHOVNA ROKU
2004

Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2004" se uskutečnilo v pátek 8. října od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení

Ceny přidělené roku 2004

Kategorie základní knihovna
Hlavní cena
Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou
Ústecký kraj

Knihovníci
Hana a Miroslav Bláhovi

Za nápaditou široce rozvinutou kulturní, vzdělávací a informační činnost, udržování a rozvíjení tradic při kultivaci veřejného života v místě, dlouhodobý nezištný osobní vklad knihovníků do kulturního života obce a jejich osobní angažovanost a iniciativu při modernizaci práce knihovny.

Knihovna je moderním pracovištěm, které nabízí veřejný přístup k internetu, získává granty i sponzorské dary a pro veřejnost připravuje velmi rozmanité kulturní pořady. Knihovníci jsou výrazné a respektované osobnosti v místě. Pro činnost knihovny uvolnili dvě místnosti ve vlastním domě.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2003

 • počet obyvatel 850
 • knihovní fond 9573
 • výpůjčky 19006
 • čtenáři 221
 • návštěvnost 2923

Webová adresa: www.volny.cz/kostomlaty/
E-mail: mlk.kostomlaty@seznam.cz

Fotografie z ocenění
Odkaz na fotografie knihovny

Zvláštní ocenění
Místní knihovna v Babicích
Zlínský kraj

Knihovnice
Zoja Chodúrová

Za vynikající a všestranně vyváženou práci s veřejností a dlouholeté působení ve všech oblastech kulturního života obce.

Knihovna je centrem kulturního a společenského života obce, je otevřena veřejnosti 22 hodin v týdnu. Poskytuje veřejný přístup k internetu, má plně automatizovaný provoz, samostatné dětské oddělení, od roku 1985 provozuje čtenářský kroužek, vydává obecní zpravodaj. Knihovnice je iniciátorkou řady akcí v obci.

 • Statistické ukazatele knihovny za rok 2003
 • počet obyvatel 1754
 • knihovní fond 13000
 • výpůjčky 12800
 • čtenáři 298

Webová adresa: www.uh.cz/babice
E-mail: mkbabice@cmail.cz

Fotografie z ocenění
Odkaz na fotografie knihovny


Obecní knihovna v Mydlovarech
Jihočeský kraj

Knihovnice
Marie Ciglbauerová

Za cílevědomý rozvoj knihovny jako kulturního a společenského centra života malé obce.

Obecní knihovna v Mydlovarech má moderně vybavené prostory, nabízí veřejnou internetovou stanice s téměř neomezeným provozem. Je centrem kulturního a společenského života obce a místem konání společenských akcí.

 • Statistické ukazatele knihovny za rok 2003
 • Počet obyvatel 268
 • Knihovní fond 3900
 • výpůjčky 2400
 • čtenáři 80

E-mail: Knihovna.Mydlovary@seznam.cz

Fotografie z ocenění
Odkaz na fotografie knihovny

Kategorie informační počin
Hlavní cena

PhDr. Vojtěch Balík

Za podíl Národní knihovny ČR na automatizaci knihoven v ČR a rozvoji digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů

V období působení dr. Balíka ve funkci ředitele Národní knihovny byly realizovány například tyto významné projekty:

 • záchrana miliónů ohrožených knih (např. výstavba centrálního depozitáře v Hostivaři)
 • start a podpora plošné automatizace knihoven v ČR (např. projekt CASLIN a návazné projekty)
 • start a rozvoj digitalizace ohrožených dokumentů (např. Paměť světa - UNESCO)
 • významné koordinační a kooperační kroky NK ČR v rámci knihovnictví České republiky (aktivity pro ochranu knihovních fondů po živelních pohromách v letech 1997 a 2002, v katalogizaci a využívání informačních zdrojů, součinnost a podpora profesním organizacím, organizace nesčetných odborných akcí podporujících rozvoj českého knihovnictví)
 • významné koordinační a kooperační kroky NK ČR v rámci světového knihovnictví (IFLA, CENL, CDNL)

Fotografie z ocenění

Zvláštní ocenění

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

http://www.kjm.cz/
Sídlo a adresa provozovatele knihovny:
Kobližná 4
601 50 Brno

Za projekt "Poprvé do školy - poprvé do knihovny"
http://www.kjm.cz/detem/cosedeje.html
Za projekt "Poprvé do školy - poprvé do knihovny"

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) je druhá největší městská knihovna v České republice. Hraje nezastupitelnou úlohu v poskytování rovnoprávného přístupu k informacím a kulturním hodnotám všem vrstvám obyvatel, při vytváření infrastruktury pro oblast celoživotního vzdělávání, podpoře budování místních komunit a sociální integraci na místní úrovni. V průběhu roku nabízí široké volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé.

Práce s dětmi patří v nejradostnějším, ale také nejzodpovědnějším oblastem práce knihovny. Denně se můžeme setkávat s projevy "nečtenářství", kdy řada dětí bravurně ovládá počítačové hry či detailně zná programy televize, stěží však přečte nějakou knihu a starší čtenáři neumějí poznatky získané četbou využít a interpretovat. Téma dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti je žhavé téma dne a knihovna se této problematice intenzivně věnuje. Rok 2003 byl v KJM vyhlášen rokem dětského čtenáře a pro školní děti a mládež knihovna připravila pestrou nabídku pořadů. Vedle těchto tradičních aktivit se KJM pustila do nerovného buje s "nečtenářstvím" a pod společným názvem POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY byl zahájen první ročník projektu na podporu rozvoje dětského čtenářství, který finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR (v rámci programu Knihovna 21. století) a Jihomoravský kraj. Při příležitosti slavnostního okamžiku, jímž vstup do školy pro většinu dětí je, bylo pro ně uspořádáno rovněž slavnostní přijetí do řad čtenářů knihovny. Prvňáčci zpravidla ještě skutečnými čtenáři nejsou, ale tak jako vstupují do školy, aby se něco naučili, vstoupili tento den do knihovny, aby poznali, co jim nabízí.

Kromě registrace zdarma pro všechny prvňáčky v průběhu září (s malým dárkem pro každého přihlášeného), tak nejdůležitější a nejviditelnější akcí bylo pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny ve čtvrtek 4. září. Akci doprovázela vernisáž výstavy výtvarníka Vladimíra Smrčky, autora Medvídka Ahoj, který se stal logem projektu a děti jej dostávaly také v podobě papírové skládačky při přihlašování.
"Pasovací odpoledne" bylo výborné - dětem se tajil dech, když k nim přistoupil král a skutečným mečem je pasoval na čtenáře knihovny. V tom okamžiku by mu byly slíbily cokoli. Role krále a královny knížek a jejich družiny v podobě princezen a šašků se zhostili s nesmírným nadšením samotní pracovníci knihovny a studenti a tak bylo toto prvé navázání kontaktu s dětmi velice bezprostřední. Primátor města Brna Petr Duchoň, který převzal záštitu nad projektem, se na chvíli také ujal meče a slavnostně pasoval několik dětí. Spontánní děti strhly i dospěláky, takže atmosféra byla uvolněná tak, jak při těchto oficialitách nebývá zvykem. Jen v ústřední knihovně bylo ten den přihlášeno a pasováno 62 dětí. Kromě toho se pasování odehrávalo i na pobočkách v Líšni, Bystrci, Kohoutovicích a Lesné, kde bylo pasováno 55 dětí a akce též probíhaly za podpory a osobní účasti představitelů městských částí.

Protože podpora čtenářství není myslitelná bez přispění rodiny, byly do projektu zařazeny také vzdělávací akce pro rodiče začínajících čtenářů, které je měly přesvědčit, jak je dovednost čtení pro jejich dítě důležitá nebo ukázat různé možnosti, jak děti ke čtení motivovat.
A tak dvě fundované přednášky psychologa Václava Mertina o čtenářství velmi dobře doplnil pořad pro rodiče s dětmi Hrajeme si s knížkou, připravený lektorkou dramatické výchovy, která rodičům ukázala, jak si spolu s dětmi hrát s příběhem a vzbudit v nich touhu umět číst a moci si přečíst všechny úžasné příběhy z knih. Václav Mertin zaujal posluchače svým projevem i přístupem k problematice podpořeným dlouholetou praxí v pedagogicko psychologické poradně. Mnozí rodiče zůstali i po přednášce, alby s ním probrali své zkušenosti, postřehy a zážitky.

Pro děti, které rodiče vzali s sebou na přenášky, byl vždy připraven zvláštní program. Při prvním setkání si knihovnice s herečkou z Divadelního studia "V" hrály a povídaly s dětmi na téma Kamarádka knížka (pro je knížka kamarád, jak se chovat ke knížkám, jak se zařazují do regálu apod.) a při tom druhém, mikulášském si děti hrály, zpívaly a kreslily s Pěti báječnými strýčky.Tím však projekt POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY rozhodně neskončil. Na závěr školního roku byla pro všechny prvňáčky připravena slavnost Klíčování. Na konci první třídy už děti umí číst (i když jenom technicky), znají všechna písmenka a tím získaly klíč, kterým si mohou otevřít jakoukoli knihu nebo časopis. A to je událost, která si oslavu rozhodně zaslouží.

Klíčování proběhlo cíleně již jako akce komorněji laděná, ale z hlediska práce se čtenářem je možná mnohem významnější. V průběhu května a června trávily děti v ústřední knihovně a na jedenácti pobočkách příjemné chvíle s knížkou. Celé třídy soutěžily, kreslily a hrály si a přitom dokazovaly, co všechno už se naučily. Kromě krásných vzpomínek na slavnostní událost spjatou s knihami a čtením si pak každé dítě odneslo něco na památku. Opravdový klíč, který má navždy připomínat chvíli, kdy se naučilo číst a tím získalo klíč k otevírání všech knížek.

Bezplatná registrace přivedla během loňského září do ústřední knihovny 110 a na pobočky 384 nových čtenářů (prvňáčků).

Pro úspěch projektu byla významná i jeho široká medializace a propagace (propagační tiskoviny v MHD, ve spolupráci se školským odborem Magistrátu města Brna byli osloveni všichni učitelé ZŠ, ve spolupráci s tiskovým odborem Magistrátu města Brna byl projekt představen novinářům na radničním brífinku, dále prostřednictvím propagačních letáků, bulletinu a www KJM a dalších sdělovacích prostředků).
Na základě příznivých ohlasů ze strany laické i odborné veřejnosti Knihovna J. Mahena připravila na školní rok 2004/05 druhý ročník projektu. Stěžejní akcí opět bylo zářijové pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 9.9.2004, kterého se v ústřední knihovně zúčastnilo 112 dětí a na 7 pobočkách 151 dětí. Každé zaregistrované dítě dostane díky sponzorskému daru knížku od Aloise Mikulky Zlatí slavíci a Karkulka v maskáčích. Projekt probíhá díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna, který se opět osobně pasování zúčastnil. Program projektu zahrnuje přednášky a lekce pro rodiče s významnými odborníky na dětskou literaturu (ke spolupráci byl opět přizván psycholog Václav Mertin), pro děti zábavně vzdělávací program. Příjemné prostředí ústřední knihovny dotváří putovní výstava k 55. výročí existence nakladatelství Albatros.

Druhý ročník opět ukončí Klíčování v závěru školního roku.

Smyslem projektu je přilákat právě se rodící čtenáře ke čtení tím, že jim umožníme snadný vstup do míst, kde se soustřeďují knížky a navíc ten vstup náležitě oslavíme, alby si každé dítě uvědomilo, že se děje něco mimořádného. I když ještě nečte, možná se "chytí drápkem" a uvízne. Zároveň chce dát knihovna dětem pocit bezpečí a pohody příznivě ovlivňující jejich vznikající vztah ke knihám a čtení. Čtenářem je mimo jiné ten, kdo čte rád.

Fotografie z ocenění

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2004 v kategorii "základní knihovna"

Obecní knihovna Skřivany Fotogalerie
Obecní knihovna v Sedlnicích Fotogalerie
Městská knihovna v Plesné Fotogalerie
Obecní knihovna v Mydlovarech Fotogalerie
Místní lidová knihovna v Mladoňovicích Fotogalerie
Místní lidová knihovna Lubná Fotogalerie
Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou Fotogalerie
Místní lidová knihovna v Heřmanicích Fotogalerie
Knihovna a informační středisko Grygov Fotogalerie
Obecní knihovna Dublovice Fotogalerie
Místní knihovna Bezdružice Fotogalerie
Místní knihovna v Babicích Fotogalerie
Místní knihovna Vítonice Fotogalerie
Knihovna města Mýta Fotogalerie
Městská knihovna Polička Fotogalerie

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2004 v kategorii B - významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Městská knihovna Slavoj, Dvůr Králové nad Labem Realizace kulturně výchovných aktivit - projekt reedukace dyslektiků "Z handicapu přednost"; multikulturní dílny; vydání publikace Pověsti Královédvorska na základě literární a výtvarné soutěže Hlas minulosti; výtvarné dílny; otevření hudebního oddělení v r. 2004
Městská knihovna Náchod Modernizace a rozšíření prostorů sídla knihovny (památkový objekt) v r. 2004
Knihovna Střední odborné školy a Vyšší odborné školy obalové techniky Štětí Služby školního informačního centra (vzdělávání knihovníků obecních knihoven)
Městská knihovna Rosice Automatizace činností a úprava prostor knihovny
Knihovna města Mladá Boleslav Práce s národnostní menšinou a mezinárodní spolupráce (Slovensko); spolupráce se základními a středními školami (hodiny informatiky); propagace regionu (literární večery s regionálními autory, výstavy, literární soutěže s regionální tematikou, edice Boleslavské osobnosti)
Knihovna Jiřího Mahena Brno Projekt "Poprvé do školy - poprvé do knihovny": podpora čtenářské gramotnosti u dětí
Marie Trumpichová, Prosenická Lhota Dlouholetá kvalitní práce v obecní knihovně v Prosenické Lhotě
Ing. Pavel Kabelka, Plzeň Organizace vybudování depozitáře starých a vzácných tisků Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Městské kulturní středisko Nový Jičín Zpřístupnění nového sídla veřejných knihovnických a informačních služeb regionu Novojičínska; obnova a rozvoj regionálních funkcí na Novojičínsku
Lenka Šilarová Pardubice Projekt Biblioterapeutický kabinet v Krajské knihovně v Pardubicích
Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
Krajská knihovna v Pardubicích
Společné průkazy pro využívání obou knihoven
Systém knihoven VUT Brno Kooperace mezi fakultními, resp. areálovými knihovnami; vybudování Centra informačních technologií pro technickou a aplikovanou chemii, elektrotechniku a informatiku; rozšíření studoven Knihovnického a informačního centra FAST VUT; dokončení areálové knihovny FEKT
Knihovna – infocentrum Čerčany Práce s dětskými čtenáři (noční čtení, besedy, literární soutěž); literární a vzdělávací akce pro dospělé čtenáře; spolupráce s obcí (redakce Čerčanského zpravodaje, správa webových stránek obce)
Národní knihovna ČR Praha Memoria - digitální knihovna Manuscriptorium
PhDr. Vojtěch Balík Praha Řízení Národní knihovny ČR v letech 1990-2004 (výstavba Centrálního depozitáře Hostivař, automatizace knihoven ČR - projekt CASLIN, digitalizace dokumentů - projekt Paměť světa, mezinárodní spolupráce)
Regionální knihovna Karviná Poskytování služeb: Infoservis; domácí knihovnička DAwinci; multimediální festival; regionální informační servis
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Realizace finančně a technicky náročné rekonstrukce nových prostor knihovny

Komise pro vyhodnocení ceny Knihovna roku 2004

Kategorie základní knihovna

Mgr. M. Kodýmová, ředitelka Městské knihovny Jindřichův Hradec
Dana Wimmerová, Městská knihovna Český Krumlov
PaeDr. Vladislav Raška, ředitel Knihovny K. Dvořáčka, Vyškov
Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín
Zdeňka Daňková, ředitelka Městské knihovny Šumperk

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

PhDr. Milena Černá - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha RNDr. Danuše Lošťáková, ředitelka knihovny Univerzity Palackého Olomouc
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny J. Mahena Brno
PhDr. Jaroslav Vyčichlo, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
PhDr. Karel Sosna, ředitel Parlamentní knihovny Praha
Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
Ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny Praha

12.10.2004