Přehled norem použitých jako zdroj pro Českou terminologickou databázi z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Zkrácená citace Úplná citace
ČSN 01 0166 ČSN 01 0166
ČSN 01 0168-1988 ČSN 01 0168. Tvorba jmenného záhlaví. 1988. 33 s.
ČSN 01 0180 ČSN 01 0180: Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Výběr nejdůležitějších znaků. Praha: Český normalizační institut, 1985
ČSN 01 0185-1975 ČSN 01 0185. Transliterácia cyriliky. Praha: Český normalizační institut, 1975. 7 s.
ČSN 01 0188,1982 Tvorba předmětových hesel. Praha : Vydavatelství ÚNM, 1982. 38 s.
ČSN 01 0191 ČSN 01 0191: Formální úprava jednorázových bibliografických soupis?. Praha: Český normalizační institut,1981
ČSN 01 0193,1996 ČSN 01 0193 - Dokumentace : Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha : Český normalizační institut, 1995. 52 s.
ČSN 01 0194-1983 ČSN 010194: Referát a anotace.-Praha: Český normalizační institut, 1983
ČSN 01 0195-1965 ČSN 01 0195-1965: Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam. 1965. 27 s.
ČSN 01 0195-1992 ČSN 01 0195-1992
ČSN 01 0198-1972 ČSN 01 0198:Formální úprava rešerší. Praha: Český normalizační institut, 1972
ČSN 01 0199 ČSN 01 0199
ČSN 01 3801 ČSN 01 3801 - Dokumentace a informace : názvosloví v reprografii. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 116 s.
ČSN 01 3850 ČSN 01 3850 Reprografieukládání mikrografických médií. Praha: Český normalizační institut, 1987
ČSN 36 9001 ČSN 36 9001 - Stroje na zpracování dat : názvosloví číslicových a analogových počítačů. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1972. 373 s.
ČSN 88 0100 ČSN 88 0100. Polygrafické názvosloví. Základní a společné názvy. Praha : ÚNM, 1978. 30 s.
ČSN 88 0410 ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu: pravidla používání. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1988. 13 s.
ČSN 88 4301 ČSN 88 4301:Knihy a časopisy. Formáty a základní technické požadavky.Praha: Český normalizační institut,1977
ČSN 97 6030 ČSN 97 6030
ČSN ISO 10324-1999 ČSN ISO 10324. Informace a dokumentace. Údaje o fondu : souhrnná úroveň. 1999. 31 s.
ČSN ISO 10444 ČSN ISO 10444
ČSN ISO 1086-2001 ČSN ISO 1086. Informace a dokumentace. Titulní listy knih. 2001. 9 s.
ČSN ISO 10957 ČSN ISO 10957 (01 0181) Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN). Praha: Český normalizační institut, 1996. 7 s.
ČSN ISO 11620 ČSN ISO 11620 (01 0143) Informace a dokumentace - ukazatele výkonnosti knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1999. 55 s.
ČSN ISO 15706 ČSN ISO 15706 (01 0180) Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN). -- Praha : Český normalizační institut, 2004. -- 15 s.
ČSN ISO 214 ČSN ISO 214 (01 0148) Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN ISO 2709-1998 ČSN ISO 2709. Informace a dokumentace. Formát pro výměnu informací. 1998. 10 s.
ČSN ISO 2789-1997 ČSN ISO 2789. Dokumentace a informace. Mezinárodní knihovnická statistika. 1997. 15 s.
ČSN ISO 3297-2000 ČSN ISO 3297. Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Březen 2000. 10 s.
ČSN ISO 4-1999 ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 1999. 13 s.
ČSN ISO 5123 ČSN ISO 5123 (01 0138) Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů. Praha: Český normalizační institut, 2003. 12 s.
ČSN ISO 5127-1,1993 ČSN 01 0167, ISO 5127-1 - Dokumentace a informace : slovník, část 1: Základní pojmy. Praha : Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993. 31 s.
ČSN ISO 5127-11 ČSN ISO 5127-11 (01 0186) Dokumentace a informace. Slovník. Část 11, Audiovizuální dokumenty. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 16 s.
ČSN ISO 5127-2 ČSN ISO 5127-2 : ČSN 01 0183. Dokumentace a informace. Slovník. Část 2: tradiční dokumenty. Praha : Český normalizační institut, 1993. 25 s.
ČSN ISO 5127-2002 ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - Slovník. Praha : Český normalizační institut, 2003. 160 s.
ČSN ISO 5127-2003 ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - slovník.-Praha: Český normalizační institut, 2003
ČSN ISO 5127-2-1993 ČSN ISO 5127-2 (01 0183) Dokumentace a informace. Slovník. Část 2, Tradiční dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1993. -- 25 s.
ČSN ISO 5127-3 ČSN ISO 5127-3 (01 0162) Dokumentace a informace. Slovník. Část 3, Obrazové dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 19 s.
ČSN ISO 5127-3A ČSN ISO 5127-3a : ČSN 01 0165. Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a: akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat. Praha : Český normalizační institut, 1993. 21 s.
ČSN ISO 5127-6,1994 ČSN 01163 - Dokumentace a informace : slovník, část 6: Selekční jazyky. Praha : Český normalizační institut, 1994. 29 s.
ČSN ISO 5963,1996 ČSN 01 0174, ISO 5963 - Dokumentace : Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha : Český normalizační institut, 1995. 10 s.
ČSN ISO 5964,1996 ČSN 01 0172, ISO 5964. Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 55 s.
ČSN ISO 5966 ČSN ISO 5966
ČSN ISO 6196-1-1995 ČSN ISO 6196-1 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 1, Obecné termíny /zpracovatel Stanislav Konečný. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 14 s.
ČSN ISO 6196-3 ČSN ISO 6196 -3 (01 3800) Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu. Praha: Český normalizační institut, 1998. 12 s.
ČSN ISO 6196-5 ČSN ISO 6196-5 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 5, Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 15, [1] s.
ČSN ISO 6196-6 ČSN ISO 6196-6 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 6, Přístroje / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 22 s. Účinnost od: únor 1996. -- Tato norma je identická s ISO 6196-6:1992
ČSN ISO 6196-7 ČSN ISO 6196-7 (01 3800) Mikrografie -slovník. Část 7, Mikrografie ve zpracování dat /zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 11, [1] s. --Účinnost od: únor 1996. -- Tato norma je identická s ISO 6196-7:1992
ČSN ISO 639-1 ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísemný kód. Praha: Český normalizační institut, 2003. 40 s.
ČSN ISO 639-2 ČSN ISO 639-2 (01 0182) Kódy pro názvy jazykůČást 2Třípísmenný kód. Praha: Český normalizační institut, 2000
ČSN ISO 690-1996 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 1996. 31 s.
ČSN ISO 690-2-2000 Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
ČSN ISO 7144 ČSN ISO 7154 (01 0141) Dokumentace - zásady bibliografického pořádání / [zpracovatel Kateřina Čadilová]. -- Praha : Český normalizační institut, 2003.-- 15, [1] s. Účinnost od: říjen 2003.. Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7154:1983.
ČSN ISO 832 ČSN ISO 832 (01 0149) Informace a dokumentace - bibliografický popis a citace - pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001
ČSN ISO 843 ČSN ISO 843 (01 0145) Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN ISO 8459-2 ČSN ISO 8459-2 Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 2. Akviziční aplikace. Praha: Český normalizační institut, 1996. 47 s.
ČSN ISO 8459-3 ČSN ISO 8459-3 (01 0175) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 3. Aplikace pro vyhledávání informací. Praha: Český normalizační institut, 1998. 39 s.
ČSN ISO 8459-4 ČSN ISO 8459-4 (01 0126) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 4. Aplikace pro oběh výpůjček. Praha: Český normalizační institut, 2000. 55 s.
ČSN ISO 8459-5 ČSN ISO 8459-5 (01 0175) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 5, Datové prvky pro výměnu katalogizačních dat a metadata /zpracovatel J. Tykač. --1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 2004. -- 89 s.-- Účinnost od: duben 2004.
ČSN ISO 8777-1996 ČSN ISO 8777 (01 0177) Informace a dokumentace - příkazy pro interaktivní vyhledávání informac. -- Praha : Český normalizační institut, 1996. -- 27 s.
ČSN ISO 9 ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002. 20 s.
ČSN ISO 9230 ČSN ISO 9230 (01 0178) Informace a dokumentace - určování cenových indexů pro knihy a časopisy nakupované do knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1998.
ČSN ISO 9706 ČSN/ ISO 9706-1996 Informace a dokumentace-papír pro dokumenty-požadavky na trvanlivost. Praha : Český normalizační institut, 1996
ČSN ISO 9707 ČSN-ISO 9707 Statistika produkce a distribuce elektronických publikací.
ČSN ISO 999-1998 ČSN ISO 999. Informace a dokumentace. Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. 1998. 43 s.
ČSN ISO TR 9007 ČSN ISO TR 9007 (97 9702) Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu. Praha : Český normalizační institut, 1995. 131 s.
ČSN ISO/IEC 12207 ČSN ISO/IEC 12207 (36 9784) Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru. Praha : Český normalizační institut, 1997. 51 s.
ČSN ISO/IEC 2382 ČSN ISO/IEC 2382-9 (36 9001) Informační technologie - slovník. Praha: Český normalizační institut, 1999. 65 s.
ČSN ISO/IEC 2382-17 ČSN ISO/IEC 2382-17 (36 9001) Informační technologie - Slovník - Část 17: Databáze. Praha : Český normalizační institut, 1999. 49 s.
ČSN ISO/IEC 2382-20 ČSN ISO/IEC 2382-20 (36 9001) Informační technika. Slovník. Část 20: Projektování systému. Praha : Český normalizační institut, 1995. 32 s.
ČSN ISO/IEC 8613-1 ČSN ISO/IEC 8613-1 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy. Praha : Český normalizační institut, 1997. 103 s.
ČSN ISO/IEC 8613-6 ČSN ISO/IEC 8613-6 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky. Praha : Český normalizační institut, 1998. 92 s.
ČSN ISO/IEC 8613-7 ČSN ISO/IEC 8613-7 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou Praha : Český normalizační institut, 1998. 60 s.
ČSN ISO/IEC 8613-8 ČSN ISO/IEC 8613-8 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou. Praha : Český normalizační institut, 1998. 56 s.
ČSN-1996 ČSN ISO 8459-1:1996, Dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 1: Meziknihovní výpůjčky. Nahrazuje ČSN 01 0175
ČSN-2000B ČSN ISO 10160:2000, Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Definice aplikační služby pro meziknihovní výpůjčky. Nahrazuje ČSN 01 0125
ČSN-ISO 2146 ČSN-ISO 2146 Adresář knihoven a jejich databází.

Normy mohou být použity, stejně jako jiné zdroje, pro excerpci termínů a tvorbu autorských výkladů (pole VYK). Dále lze v záznamech najít normativní výklad, který může být v záznamu i výkladem jediným.

Pro ověření platnosti normy lze využít vyhledávání na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Zpět na stránku TDKIV