ÚVODNÍK

Třetí informační explozi se snaží stačit i náš Bulletin SKIP. Chcete vědět jak?

Většina příspěvků do tohoto čísla došla elektronickou poštou - to za prvé.

Na jednání VV SKIP v Poděbradech bylo rozhodnuto, aby regionální výbory oslovily své členy a zjišťovaly jejich zájem o elektronické vydání Bulletinu SKIP - to za druhé. (V papírové formě bude ovšem časopis vycházet stále, při čemž na webové stránce SKIP se už rok objevují plné texty nejdůležitějších příspěvků.)

Na zkoušku proběhne na návrh M. Kvapila e-mailové hodnocení tohoto čísla v konferenci vvskip@cvut-cz - to za třetí.

Samozřejmě elektronika nezajistí úroveň časopisu - ta je závislá především na činnosti SKIP, pilnosti jeho členů a výkonnosti redakce.

Bulletin SKIP ale nechce být jen zrcadlem činnosti našeho svazu. Jako nejrozšířenější český knihovnický časopis chce přinášet i zásadní informace z českého a světového knihovnictví a zvláštními čísly mapovat knihovnictví v některých pro nás knihovnicky zajímavých zemích (v letošním roce v Anglii).

Popřejme tedy Bulletinu SKIP do roku 2000 hodně dobrých příspěvků a také - inzerátů.


Zpět k obsahu Bulletinu