DO RÁMEČKŮ

1000 dní pro Evropu je název dlouhodobého společného projektu kulturních zařízení, středních škol a neziskových organizací města na okrese Český Krumlov, který vznikl jako ohlas na iniciativu Unie svobody. V plném rozsahu bude probíhat v Českém Krumlově a Kaplici, volně se k němu také připojí veřejné knihovny v Dolním Dvořišti, Horní Plané, Loučovicích, Velešíně, Větřní a Vyšším Brodě. Důstojnou roli v tomto projektu hrají

Městská knihovna Český Krumlov a Městská knihovna Kaplice.

Cílem akce je nejen podpora vstupu naší země do Evropské unie, ale také současně vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci kulturních zařízení a neziskových organizací a tím přispět k znovuzrození občanské společnosti u nás.

Každý měsíc bude zasvěcen jednomu členu EU, důraz bude kladen na historické i současné jevy, které nás s příslušnou zemí spojují. Zdůrazněny budou klíčové okamžiky vzájemného ovlivňování.

První představenou zemí bylo Řecko, druhou je Itálie. Českokrumlovská i kaplická knihovna pořádají výstavy literatury a propagačních materiálů, besedy a přednášky. Na budově českokrumlovské knihovny vlaje také vlajka příslušné země.

Nedílnou součásti akce je postupné vytváření časové přímky, která zpřístupňuje nejzajímavější okamžiky vzájemného ovlivňování naší a představované země.

Informační středisko města Brna pro Evropskou unii

Vznik Informačního střediska Města Brna pro Evropskou unii je nejnovějším projektem Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Tato myšlenka se zrodila v závěru roku 1999 a knihovna pro ni postupně získala tři hlavní partnery. Vybudování střediska podpořilo město Brno, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Delegace Evropské komise v ČR.

MZV ČR v rámci vládní komunikační strategie podpořilo středisko finanční dotací 130 tis. Kč a významnou měrou přispělo k vybudování fondu odborné literatury, kterou knihovně bezplatně dodává. Druhým významným zdrojem jsou pak prostředky z fondu Phare (13 tis. EURO), které budou využívány v průběhu roku 2000. Město Brno pak pro další období zabezpečí provoz tohoto střediska v rámci celkové dotace knihovně a zvýšením limitu pracovníků specializovaného informačního pracovníka střediska.

Proč se vlastně Knihovna Jiřího Mahena chopila této iniciativy? K problematice, která v současné době vzbuzuje zájem laické i odborné veřejnosti, bezesporu patří Evropská unie a otázky spojené s přípravou ČR na přistoupení k EU. Součástí komunikační strategie je vybavit veřejnost dostatečnými a snadno dosažitelnými informacemi. v tomto smyslu je knihovna, jako informační instituce vybavená bohatými fondy a kvalifikovaným personálem, ideálním prostředím. Zároveň zde dochází ke zcela přirozenému oslovení nejširšího spektra veřejnosti, tedy i těch návštěvníků, kteří primárně přijdou do knihovny s jinými cíli. Pro představu, Knihovnu Jiřího Mahena ročně navštíví kolem půl miliónu návštěvníků.

Návštěvníci střediska mohou prezenčně využívat odborné publikace, periodika, audiovizuální materiály, elektronické databáze. Informační pracovníci knihovny zároveň provádějí denní monitoring tisku a relevantní témata excerpují do elektronické databáze. Veřejnost má k dispozici dvě stanice a do budoucna se počítá s dalším rozšířením. Pro usnadnění orientace a aktivní navigaci uživatele se průběžně provádí monitorování zdrojů na internetu a odkazy na zajímavé adresy jsou umísťovány na www stránky knihovny. Odkaz na středisko je zároveň umístěn na webových stránkách města Brna. Zájemci o detailnější informace mohou využít individuálních konzultací se specializovanou pracovnicí střediska. Významnou součástí programu bude také pořádání přednášek a seminářů. Při pořádání seminářů se předpokládá úzká spolupráce s brněnskými vysokými školami i politickými představiteli. Kromě všeobecné problematiky EU a přístupu České republiky k EU budou témata volena tak, aby si každý mohl utvářet představu o možnostech, ale i dopadech, které přinese očekávaný vstup do Evropské unie. Představovány budou rovněž regionální rozvojové programy.

Informační středisko bylo slavnostně otevřeno 21.2.2000 za účasti primátora města Brna, představitelů Senátu Parlamentu ČR, reprezentantů MZV ČR a Delegace Evropské komise v ČR, zástupců brněnských vysokých škol, Národní knihovny a dalších hostů.

Pro veřejnost je středisko otevřeno od 22.2., otvírací doba je po-pá 9-18 hod., sobota 9-15 hod. (tel., fax: 05 / 4221 2670, e-mail: eu.brno@kjm.cz). Pracoviště se nachází na Zelném trhu 13 a po dokončení rekonstrukce ústřední knihovny bude přemístěno na Kobližnou ulici, kde pro jeho působení budou k dispozici větší prostory. Kromě tohoto centra bude postupně vybudována síť kontaktních míst na deseti velkých pobočkách, aby i obyvatelům jednotlivých městských částí byl maximálně usnadněn přístup k informacím o EU.

Ing. Libuše NivnickáZpět k obsahu Bulletinu