ZAHRANIČNÍ STYKY

V uplynulých měsících byl SKIP zastoupen na řadě významných knihovnických jednání - na zasedání stálé komise IFLA pro veřejné knihovny v Paříži v březnu (dr. Burgetová), na I. kongresu německých knihovníků ainformačních pracovníků v Lipsku rovněž v březnu (dr. Richter a dr. Kurka) ana mezinárodním kongresu rakouských knihovníků v Eisenstadtu v květnu (J.Štěrbová, L. Kurka).

Komise IFLA v Paříži

Z cestovní zprávy dr. Burgetové k tomu vyjímáme:

Pobytu v Paříži jsem využila k osobnímu jednání s pracovníky ADBS - Association des documentalistes et bibliothecaires spécialisés, která se nyní prezentuje jako Association des professionels de l'information et de la documentation. Jde oorganizaci, která řídí a koordinuje práce v evropském projektu DECIDoc, jehož se SKIP od konce roku 1998 zúčastní. S panem Jeanem Meyriatem a paní Michele Battisti, která nahradila našeho předchozího koordinátora pana Xaviera Thiébauta, jsme projednali jak otázky, týkající se eurosměrnice o kompetencích a jejich testování, tak i budoucí certifikace adistančního vzdělávání. Tuto formu praktikuje ADBS již od roku 1994, takže dosáhla již značných zkušeností v tomto směru.

Jak jsem již uvedla, důvodem cesty do Paříže byla moje účast na jarním zasedání Stálé komise pro veřejné knihovny - Sekce pro veřejné knihovny IFLA (SPL). Program dvoudenního zasedání zahrnoval především kontrolu plnění střednědobého programu IFLA a projednání všech projektů komise, tj. Doporučení pro veřejné knihovny (Guidelines for Public Libraries), Celoživotní vzdělávání (Life Long Learning) a Informační technologie a veřejné knihovny (Information Technology and Public Libraries). Důležitou součástí programu byly také zprávy jednotlivých členů o rozvoji veřejných knihoven v jejich zemích apříprava termínu customer (zákazník) a client (klient) ve vztahu k veřejným knihovnám. Doporučení budou prezentovány na výroční konferenci IFLA v Jeruzalémě, do konce roku 2000 by měly vyjít v rámci publikací IFLA. Zprojektu Celoživotního vzdělávání bylo konstatováno, že se touto problematikou zabývají i jiné sekce IFLA. Zpracovává se "seznam kontaktů" na ty, kteří tuto problematiku řeší. Řešily se i finanční otázky, např. částky na poštovné na rozesílání zpravodaje sekce "Newsletter" neúměrně vzrůstají, bude nabízena elektronická verze. Sekce pro veřejné knihovny má 296 členů, kteří mají nárok na získávání "Newsletter". V druhé části programu, nazvané National Reports - národní zprávy, jsem informovala o posledních úspěších českých veřejných knihoven - počty knihoven napojených na Internet, pořádání různých akcí v rámci akce "Březen - měsíc Internetu", webovské stránky, vzdělávací akce apod. Moje vystoupení mělo velmi pozitivní ohlas. Tzv. národní zprávy předali někteří členové SPL v písemné formě a jsou u mne k dispozici. Podrobně bylo projednáno zajištění všech čtyř akcí SPL pro konferenci v Jeruzalémě, za něž sekce odpovídá.

Knihovnické kongresy v Německu a Rakousku

V krátkém časovém sledu po sobě se konaly dvě významné knihovnické akce v sousedních zemích. V Německu to byl I. společný kongres knihovníků ainformačních pracovníků 20.-23.3. a v Rakousku mezinárodní kongres veřejných knihovníků 10.-12.května. Měl jsem příležitost zúčastnit se obou akcí, ale srovnávat je nebudu, sepisuji zde jen pár postřehů.

Kongres německých knihovníků a informačních pracovníků se konal v novém veletržním areálu v Lipsku a předcházel knižnímu veletrhu, nebo přesněji, v den, kdy končil kongres, začínal veletrh, a tak účastníci kongresu nevěděli, co dříve: přednášky (přes sto), firemní výstava (160 vystavovatelů z 9 zemí), exkurze do knihoven, doprovodné akce, veletrh, a k tomu průběžné setkávání a výměny názorů. Na 3 tisíce účastníků včetně hostů z 25 zemí - a žádný zádrhel.

Na kongresu došlo ke dvěma významným událostem.

Po loňském vzniku VBA sloučením dvou personálních svazů došlo k dalšímu slučování, takže dnes pracují v Německu místo čtyř dva personální a jeden institucionální knihovnický svaz, zaštitované známým BDB.

A druhá významná událost? Po dvou funkčních obdobích odešla z funkce mluvčí německého knihovnictví paní prof. Birgit Dankert (na kterou si jistě vzpomenou účastníci čelákovického sjezdu) a na její místo nastoupil dr. Georg Ruppelt.

Jak se projevuje prestiž německých knihovníků? Na zahájení kongresu analyzovala otázky autorského práva spolková ministryně spravedlnosti prof.dr.Herta Däubler-Gmelin a v druhý večer přijal vybrané účastníky azasvěceně k nim promluvil starosta Lipska pan Biedenkopf. Poznamenávám, že při této příležitosti pozdravila starostu i účastníky přijetí ředitelka SVK Liberec Věra Vohlídalová.

Podrobnou informaci o kongresu přinese 7.-8. číslo Čtenáře.

Mezinárodní kongres spojený s valnou hromadou pořádá BVÖ - Spolek rakouských veřejných knihoven - jednou za dva roky. Letos v Eisenstadtu to bylo už po 30. Od roku 1990 je na kongresu pravidelně zastoupen i SKIP. Kongres se konal pod heslem Bibliotheken heute: aktuell - kommunikativ - informativ. Přítomno bylo na 250 účastníků.

Oficielní program začal 10.5. večer: ze svých děl četl se spontánním ohlasem jeden z nejvýznamnějších rakouských spisovatelů Milo Dor.

Hlavním jednacím dnem byl 11. květen. Slavnostní přednášku pronesl Manfres Jochum z vídeňského rozhlasu na téma Od informační k vědní společnosti. Odpoledne byla diskuse ve 4 sekcích se společnými závěry na konci dne.

12.5. byl typicky spolkový den se zprávami, hlasováním a volbami. Staronovým předsedou byl zvolen dr. Franz Pascher, bývalý ředitel vídeňské městské knihovny. Kongres byl zakončen odpolední exkurzí po městě nebo jedenapůldenní exkurzí Literární Burgenland.

Kongresu se prvně zúčastnil zástupce spolku rakouských vědeckých knihoven.

Dva kongresy - a každý úplně jiný. Na kongresech bylo možné pozorovat spolkové sbližování knihovníků pracujících ve veřejných a vědeckých knihovnách a v Německu navíc přibližování se knihovníků a informačních pracovníků. V průběhu obou akcí proběhla řada jednání o rozšíření vzájemné spolupráce. V druhém pololetí přijedou do Prahy předseda BIB, nového personálního spolku SRN, Hans-Peter Böttger a tajemník rakouského spolku Mag Gerald Leitner.

Ladislav KurkaZpět k obsahu Bulletinu