Co nového v oblasti financování připojování knihoven na Internet?

V minulém čísle Bulletinu SKIP jsem shrnul vývoj do konce září t.r. Co se stalo od té doby? Především vešlo ve známost, že firma Český Mobil, která obdržela licenci na provozování sítě mobilních telefonů, se zavazuje ve smlouvě připojit postupně veřejné knihovny a školy na Internet. Zatím nebyly známy podrobné plány Českého Mobilu, ale bylo jasné, že neexistuje dobrá spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy, Úřadem pro státní informační systém a Radou vlády pro státní informační politiku. Zároveň bylo zřejmé, že program RISK Ministerstva kultury bude pravděpodobně v roce 2000 finančně velmi špatně zajištěn. Dospěli jsme k názoru, že je nutno o celé situaci informovat veřejnost. V polovině října byl redaktor MF Dnes D. Anýž seznámen se všemi materiály a informacemi, které byly k dispozici. Po jednání se mnou a dr. Richterem ho problém velmi zaujal. Výsledkem jsou dva rozsáhlé články v MF Dnes ve dnech 22.11.1999 (Na slibovaný internet pro knihovny a školy nezbyly v rozpočtu peníze, s. 1 a 6) a 25.11.1999 (Informační sítě mění podobu a roli knihoven víc, než se předpokládalo, s. 18). Na tyto články reagoval Český Mobil deklarovanou snahou o jednání a další spolupráci se SKIP. Začalo jednat i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní je třeba velmi zintenzivnit všechna jednání ve směrech, které jsem naznačil na závěr článku v minulém Bulletinu.

Michal Hora


Zpět k obsahu Bulletinu