DO RÁMEČKŮ

Slepecké oddělení Městské knihovny v Kyjově má knižní fond v Brailleově bodovém písmu, a to v češtině, slovenštině a němčině. Kromě toho jsou k dispozici časopisy pro nevidomé v Braillu a pro slabozraké ve zvětšeném černotisku.

Pro kompenzování informačního deficitu, způsobeného slepotou nebo těžkými poruchami zraku, jsou v Tyflokabinetu (tyflos = řecky slepý) různé elektronické přístroje opatřené hlasovým výstupem. Je to PC s čtecím programem, mluvicí záznamník "Euréka", hodinky, tónometr, osobní a kuchyňská váha apod. Další praktické kompenzační pomůcky jsou určeny pro sebeobsluhu, psaní, prostorovou orientaci, sport a hry. Pro těžce krátkozraké je připravena sada různých optických lup a tzv. televizní lupa.

Pro udržování fyzické kondice jsou k dispozici kola, upravená pro jízdu nevidomého s průvodcem, rotoped, rehabilitační míč a stůl, upravený na stolní tenis, aby jej mohli hrát i nevidomí.

V "Týdnu knihoven" navštívily slepecké oddělení školy a na závěr byla dne 23. října uspořádána soutěž ve čtení a psaní Breilleova slepeckého písma, které se zúčastnilo 15 soutěžících nejen z okresu Hodonín, ale i z Brna, Olomouce a ze sousedních okresů. Tato soutěž se koná každé 2 roky a letos byla už pošesté.

Všestranná činnost slepeckého oddělení se realizuje za spolupráce s místní organizací nevidomých, je přijímána zrakově postiženými velmi pozitivně a těší se podpoře města.

Regionální informační středisko Evropské unie v Okresní knihovně Havlíčkův Brod

29. listopadu 1999 zahájilo provoz Regionální informační středisko EU v prostorách Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě. Vzhledem k tomu, že veřejné knihovny jsou pro Ministerstvo zahraničí věcí ČR garantem poskytování základních informací o EU, setkala se tato iniciativa s pozitivním ohlasem. Na samotné realizaci projektu, předloženého Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, se vedle okresní knihovny významně podílí Agentura Interes a Klub novinářů Brixen z Havlíčkova Brodu.

Regionální informační středisko EU si především klade za cíl co nejširšímu spektru občanů (podnikatelů, studentů, pedagogů a dalších zájmových skupin) zprostředkovávat dostatek informací o Evropské unii a vzbudit zájem o tuto problematiku.

V této souvislosti chceme srozumitelnou formou zpřístupnit nejširší veřejnosti zajímavé skutečnosti, které se již dotýkají nebo nepochybně dotknou života každého z nás.


Zpět k obsahu Bulletinu