KNIHA JAKO VÝTVARNÝ PRVEK
Rozhovor s otevřeným koncem

Jméno Matej Kren asi většině čtenářů Bulletinu SKIP nic neřekne. Když ale prozradím, že to je autor proslulého Idiomu ve vestibulu zrekonstruovaného ústředí Městské knihovny v Praze, situace se změní. Tento výtvarník pocházející z Trenčína a žijící s rodinou v Praze, je už znám v mnoha zemích.

S Matejem Krenem (Kr) hovoří Ladislav Kurka (K).

(K) Jak Vás myšlenka na sloupec knih vůbec napadla?
(Kr) Nezlobte se, ale byl bych rád, kdybyste neužíval termín sloupec knih - je to vlastně socha modelovaná z knih.
(K) Tak dobře, ale jak to s tímto neobvyklým artefaktem bylo?
(Kr) Já byl od malička přitahován knihami. Otec měl velkou knihovnu, takže jsem vyrůstal mezi knihami. Samotný nápad vznikl asi roku 1991, první instalace byla na výstavě v rakouském Oberwarthu, byla 2m vysoká a návštěvníci si kvůli ní vynutili prodloužení výstavy.
(K) A potom?
(Kr) Potom následovalo několik dalších instalací (každá částečně jiná), až přišla ta v Jungmannově ulici, ve které jste se zhlédli Vy z Městské knihovny.
(K) Zatím se téměř neví, že něco podobného připravujete i na Expo 2000 v Hannoveru.
(Kr) Nyní po všech peripetiích je už můj podíl na české expozici na Expo 2000 jasný. Podle projektu divák vstoupí do jakési rotundy. Uvnitř bude stroj, který přemění pomocí otáčejících se zrcadel celý "interiér" na jakousi směs skutečnosti a fikce. Jak sám název instalace napovídá (Gravity mixer), divák, nebo lépe řečeno účastník se sám stane součástí metamorfózy objektu, ve kterém se ocitl, a současně metaforou procesu přeměny člověka a jeho kultury.
(K) Taková rotunda spotřebuje ovšem mnoho knih. Kolik?
(Kr) To je právě to. Odhadem asi třicet tisíc. Ale kde je vzít?
(K) No přece z knihoven, ne?
(Kr) Musím přiznat, že jiné řešení mne zatím nenapadá.
(K) Tak Vám, pane Kren, děkuji za rozhovor, a my se do toho dáme.

Redakce Bulletinu SKIP se s podporou předsednictva VV SKIP obrací na velké české knihovny s touto výzvou: Prohlédněte sklady a ozvěte se do redakce do konce ledna 2000, pokud máte připraveno k vyřazení alespoň tisíc knih. Pan Kren zajistí jejich odvoz. Součástí instalace na Expo 2000 bude i informace, že knihy darovaly ty a ty české knihovny a totéž bude i v katalogu českého pavilonu. Pavilonem projdou statisíce návštěvníků z celého světa. Nebude to krásná propagace těchto knihoven?

Matej Kren, Ladislav Kurka


Zpět k obsahu Bulletinu