ROK 1999 - ROK SENIORŮ

Mnozí z nás - a bohužel se musím přiznat, že k nim také patřím - berou více méně pasivně na vědomí, že ten či onen rok je celosvětově zasvěcen některé skupině lidí, ať už podle pohlaví, profese nebo někdy zdravotního postižení. Asi tak - se domnívám - jsme i my starší, leč ještě aktivní, pojímali i rok letošní, ač byl vyhlášen za rok seniorů a měl být tedy naším rokem.

O to příjemnější byla pro mne zpráva o možnosti uspořádat v rámci tohoto roku menší celostátní setkání knihovnických seniorů. "Spritirus agens" celé akce byla Naďa Ježková z Ostravy, ostřílená bojovnice za knihovnická práva a věrná a neúnavná členka SKIP od r. 1968. Ta se pokoušela iniciovat setkání seniorů již v předchozím roce, ale bez úspěchu. Letos se jí podařilo uspořádat takové setkání, a to s velkým úspěchem v regionálním - severomoravském SKIPovém měřítku. Tím ovšem její aktivita neskončila. "Nakazila" zaujetím pro tuto myšlenku další, neméně aktivní seniorku - Clotildu Douchovou z Chebu. Ta - jak víme z časopisu Čtenář - stále působí v tamější Okresní knihovně, kterou kdysi se svým manželem vybudovala, a oplývá nevyčerpatelnou životní energií.

V této chvíli nutno doznat, že trochu pomohl rok seniorů. Zásluhou a velkým přičiněním rodiny Douchových se našel sponzor akce - Lázně Františkovy Lázně, a.s. Uhradily osmnácti seniorům dvoudenní pobyt - ubytování a stravování - v lázeňském komplexu Pawlik, obé v nejvyšší kvalitě. Lázně daly navíc k dispozici jednací místnost, připravily pro účastníky propagační materiály a suvenýry. Nejvyšší představitelé akciové společnosti se osobně účastnili setkání a generální ředitel dr. Roman Salamanczuk dokonce věnoval celé odpoledne výkladu a doprovodu seniorů na procházce po lázních.

Toto vše, o čemž vydávám stručné svědectví, proběhlo za krásného podzimního počasí ve dnech 25.-27. října 1999. Všichni, kdož se ve Františkových Lázních sjeli (Jarmila Burgetová, Iluše Cejpková, Clotilda Douchová, Marie Huberová, Naděžda Ježková, Ilona Nemeškalová, Pavla Suchá, Jarmila Trägrová, Jiří Cejpek, Oldřich Drlík, Josef Hrubý, Evšen Lukeš, Miroslav Mráz, Miloš Papírník, Josef Straka, Jaroslav Suchý, Ladislav Zoubek, na poslední chvíli se pro onemocnění musel omluvit Zdeněk Vojtek) odjížděli posíleni na těle i na duchu. Bylo to milé setkání.

Rok seniorů budiž pochválen!

Jarmila Burgetová


Zpět k obsahu Bulletinu