TÝDEN KNIHOVEN UŽ POTŘETÍ

Rok se sešel s rokem a knihovny o sobě daly opět společně vědět. Chtěla bych podtrhnout to slovo společně. Neboť to je to, o co nám běží. Nikdo z nás, a věřím, že ani nikdo z našich uživatelů, nepochybuje o tom, že jsme schopni celoročně poskytovat služby, po kterých veřejnost volá. Ale dokázat, že o sobě víme a máme stejný zájem, můžeme opravdu jenom společně a ve stejnou chvíli.

To letošní "knihovnické rojení", jak pro sebe akci familiérně nazývám, bylo opět skvělé, zároveň však i v mnohém jiné a kvalitativně lepší.

Záštita ministra kultury mu dodala na důležitosti (škoda jen, že se nepodařilo, aby se pan ministr s knihovníky osobně setkal). V letošním roce se zapojilo opět více knihoven. O připravovaných akcích předběžně poskytlo informace na 110 z nich. Prezentace byly pestré, nápadité a zaměřily se na nejrůznější skupiny obyvatel. Hodně pozornosti bylo věnováno handicapovaným občanům, seniorům, tradičně i dětem. Kromě toho se uskutečnil velký počet setkání knihovníků se zástupci státní správy a samosprávy, neboť na jejich úzké spolupráci závisí smysluplná budoucnost naší profese i poskytovaných služeb veřejnosti.

V letošním roce se také k velké radosti duchovního otce dr. Rašky i nás ostatních podařilo uspořádat knihovnický happening za účasti více než 300 knihovníků z celé republiky. Množství fotografií vystavených na Internetu dokumentuje pohodu i schopnost knihovníků se pozitivně a s humorem prezentovat. To považuji v dnešní atmosféře "blbé nálady" za velmi pozoruhodné. Bohužel si toho nestačila povšimnout žádná z televizních stanic, byť na to byly upozorněny. Honba za protestními akcemi všeho druhu a jejich prezentace je zřejmě přitažlivější... Nevadí, třeba to příště bude lepší.

K velmi příjemným zkušenostem z toho letošního Týdne knihoven patří i to, že se učíme využívat i vymožeností techniky, se kterou pracujeme. Určitě i vy všichni jsme přivítali pohotové zpravodajství na SKIPovém webu, ať už to byly zmíněné fotografie z happeningu či výběr z aktuálního tisku. Díky všem, kteří se o to zasloužili. Díky samozřejmě patří i všem knihovníků, kteří se zapojili a "šli do toho" celým srdcem. Prostě jsme dokázali sobě i jiným (a některé jsme opravdu šokovali), že dokážeme netušené!

Už se těším na Týden knihoven v roce 2000. Inspirace, nápadů a hlavně chuti je spousta. Tak ať nám vydrží!

Milena Kodýmová
předsedkyně sekce veřejných knihoven SKIP


Zpět k obsahu Bulletinu