Týden knihoven 1999


Jedna z nejzdařilejších kampaní českého knihovnictví po roce 1989

ČTĚTE:

Týden knihoven začínal v Praze happeningem na Staroměstském náměstí v pondělí 18.10. Hned poté se objevilo několik zajímavých fotografií z této akce na adrese http://www.cosmotron.cz.tyden99.htm a http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Tyden_foto.htm. Hesla a letáčky z této akce ilustrují tento celý soubor informací o Týdnu knihoven.

Městská knihovna v Praze

Ústředí
19.10. - Seznamte se s Koniášem - prezentace čtenáři užívaných nodulů Koniáše - možnosti vyhledávání (3x)
20.10. - Knihovníci dětem - loutkové představení pro děti ze škol, s nimiž je dlouhodová spolupráce; Podzim v knihovně - čteme si, vyprávíme, hrajeme a vyrábíme (2x)
21.10. - Slavnostní předání počítače se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké;
Ptejte se nás, na co chcete, odpovíme na všechno - diskusní odpoledne se čtenáři 22.10. - Moderní nosiče informací - prezentace DVD (4x)

Lidová univerzita
21.10. - Písně ztraceného ráje - pocta Jaroslavu Foglarovi (2x)

Obvodní knihovny
Zejména akce pro MŠ a ZŠ v okolí, s nimiž knihovny průběžně spolupracují.

ANI DRBNA NEVÍ VÍCE NEŽLI ČESKÁ KNIHOVNICE

Státní vědecká knihovna Kladno
12.10. - tisková konference, které se zúčastnilo vedení knihovny a zástupci regionálního tisku, ČTK a radia Relax
18.10. - účast na happeningu na Staroměstském náměstí v Praze
19.10.-20.10. - Dny české knihy v Kladně, besedy se spisovateli v knihovnách a ve školách
19.10. - pro děti: Jiří Žáček, Věra Plívová-Šimková, Eva Bernardinová
20.10. - pro středoškoláky: Eva Kantůrková, Jan Cimický, Michal Viewegh
20.10. - vyhodnocení 3. ročníku literární soutěže "Nepiště do šuplíku"
20.10. - Den otevřených dveří
21.10. - pracovníci SMK navštívili Metu (dům pro tělesně postižené), aby seznámili obyvatele se službami knihovny, včetně novinek, které pro handicapované občany knihovna připravuje
22.10. - zahájení provozu Internetu v ústřední půjčovně beletrie v Zámku, kde je bezbariérový přístup a stoly jsou upraveny pro vozíčkáře
V Týdnu knihoven se měli možnost uživatelé, kteří navštívili knihovnu poprvé, zdarma zaregistrovat. Celý týden probíhal prodej vyřazených knih. V Týdnu knihoven se nevybíraly poplatky z prodlení.

Okresní knihovna Tábor
Knihovna mj. vydala k Týdnu knihoven skládanku.

Městská knihovna Prostějov
Seminář k 150 výročí založení Čtenářského spolku města Prostějova. Hlavní bod programu letošního Týdne knihoven. Seminář se uskutečnil k 150. výročí založení Čtenářského spolku. Čtenářský spolek ale nebyl jeho tematickým námětem. Byl věnován knihovnickým a informačním službám dospívajících čtenářů. Seminář byl určen pro knihovnickou veřejnost.
Amnestie na vracení knih. Po dobu Týdne knihoven byly odpuštěny pokuty těm čtenářům, kteří přes dlouhodobé upomínky stále zapomínají na povinnosti uživatele knihovny.
Děti přihlášky zdarma. Po dobu Týdne knihoven byly děti přijímány za členy městské knihovny zdarma. Budou členy do konce tohoto kalendářního roku.
Internet pro seniory - seminářík. Stále více seniorů navštěvujících naši knihovnu má zájem dovědět se do nejvíce o počítačích, Internetu a dalších prvcích informačních technologií. Protože během roku není vždy možné těmto naprosto oprávněným požadavkům vyhovět v takové míře, v jaké by si to zasluhovala, chtěli jsme tento dluh vyrovnat uspořádáním semináříku pro seniory, Byl věnován především Internetu a výlučně seniorům. Seminářík se uskutečnil dne 19.10. v 9.00 v čítárně.
Internet zdarma, zadarmo, neboli zadrc. Pro zkušené uživatele Internetu, kvalifikované brouzdálky po světové síti nabízí městská knihovna užívání tohoto media v Týdnu knihoven bez běžných uživatelských poplatků.

Co se stalo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně v Týdnu knihoven
Největší městská knihovna na Moravě, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, prožila počátkem roku 1999 velké stěhování z rekonstruované ústřední budovy, barokního Schrattenbachova paláce na Kobližné ulici do náhradních prostor v budově SPŠ slévárenské na Šujanově náměstí, kde působí oddělení dospělých čtenářů, oddělení dětí a mládeže, hudební knihovna a informační služba. Čítárna získala pěkné přechodné umístění v Malém Špalíčku na Zelném trhu 13, zatímco ředitelství přesídlilo do bývalého učiliště na Opuštěné 2 v bezprostředním sousedství autobusového nádraží Zvonařka. V tomto provizoriu KJM nevolila rozsáhlou celoknihovní akci, naopak všechna pracoviště si mohla zvolit podle vlastních podmínek. Z celkového počtu 27 akcí realizovaných v ústřední knihovně a z 52 v pobočkách KJM stojí za zmínku hlavně:

LIDÉ, ČTĚTE! MÁME VÁS RÁDI

I Výstava fotografií a informací o zdrojích dobré vody Studánky Brna a okolí, pořádaná s Moravským zemským muzeem a ČSOP v programu Brno - zdravé město: vidělo ji 686 návštěvníků.
V Kleinově paláci na náměstí Svobody 15, jehož vzácné historické prostory od dubna 1999 hostí oddělení vážné hudby KJM, uvedl prof. PhDr. Miloš Štědroň, Csc. 18. října nový cyklus oblíbeného Malého divadla hudby Antonio Salieri - mýtus a skutečnost. Vtipně, brilantně, s ukázkami z mistrovských děl kontroverzního skladatele (a s pochvalou pro živou aktivní knihovnu) sklidil aplaus zaplněného komorního sálku.
Pozvání ke schůzce vedoucích pracovníků KJM přijali a podporu pro svou místní knihovnu přislíbili zastupitelé ve velkém brněnském sídlišti Vinohrady a v Žabovřeskách. Knihovnice v jiných městských částech naopak zavítaly na jednání kulturních komisí a zastupitelstev.
Oddělení dospělých čtenářů ústřední knihovny pozvalo dříve narozené čtenáře k on line katalogům, aby se blíže seznámili s informačními možnostmi automatizované knihovny. Publikum nebylo početné, ale zkušenost, jak organizovat podobná setkání s opravdovými zájemci o provoz knihovny, stála za to a bude v budoucnu zúročena. K úspěšným setkáním se seniory patřila cestopisná beseda v penzionu pro důchodce v Novém Lískovci a beseda se starostou městské části v knihovně v Kohoutovicích.
Nepřeberně bylo akcí pro děti: v ústřední knihovně literární a výtvarná soutěž Jak si představují ideální knihovnu a také knihovnický kvíz, z kterého ještě stále přicházejí informace, co čtou děti nejraději, v pobočce na Starém Brně vystavili nejhezčí soutěžní výtvarné práce na téma Prázdniny u babičky a dědečka. Na dny otevřených dveří přišly maminky s dětmi (pobočka Černá Pole, nám. SNP), nejmenší čtenáři s učitelkami ze ZŠ a MŠ (pořádaly pob. Lesná, Řečkovice, Tuřany, Bohunice, i před měsícem nově otevřené moc pěkné knihovny v Komárově a Králově Poli), a přišli též studenti se zájmem o internet (pob. Líšeň, Bystrc).
Z tradičně dobrých vztahů KJM s představiteli tisku (bohužel kromě TV) se urodila mj. beseda o KJM v přímém vysílání Českého rozhlasu Brno v pondělí 18.10.1999 16.00-16.30: hovořily z KJM Mgr. Eva Janělková (o KJM), Miroslava Horejsková (o hudební knihovně a novém oddělení vážné hudby v Kleinově paláci), Věra Paďourová (o výchově nejmenších čtenářů v malé pobočce v Tuřanech), redaktorka PhDr. Zuzana Ledererová. Relativně rozsáhlé zpravodajství o KJM vyšlo ve dnech 18.-20.10.1999 v denících - regionálních mutacích: Právo, Jihomoravský den, Slovo, Zemské noviny, Mladá fronta Dnes, Rovnost (+ foto). Dtto ve zpravodajích městských částí: Brno - střed, Brno - Královo Pole, Řečkovice, Líšeň, Vinohrady, Kohoutovice, Nový Lískovec.

Veřejná knihovna Kostomlaty pod Milešovkou
Díky mimořádné obětavosti a nadšení knihovníků, manželů Bláhových celá obec žila Týdnem knihoven. Každý si mohl vybrat - od besedy s básníkem Jiřím Žáčkem, ukázek práce s PC, předvádění CD-ROM, literárního kvizu pro žáky 9. třídy ZŠ až po vlastivědné vycházky do blízkého okolí a zájezd do Třebenic a na Hazenburk. Vtipně řešený účastnický list pro kadého, kdo byl na vycházce nebo zájezdu, zůstane trvalou vzpomínkou na Týden knihoven

VEŘEJNÁ NIHOVNA - KRÁLOVNA MEZI VEŘEJNÝMI DOMY

OKRES HRADEC KRÁLOVÉ

Záštitu nad Týdnem knihoven převzal přednosta okresního úřadu ing. P. Bradík.

Okresní knihovna Hradec Králové
14.10. - tisková konference. Uskutečnila se v Okresní knihovně v Hradci Králové. Za knihovníky se jí zúčastnila předsedkyně RV SKIP Věra Škraňková, ředitelka MěK v Náchodě Marie Svobodová, ředitel OK v Hradci Králové Jan Pěta, zástupkyně ředitele SVK v Hradci Králové Vlasta Hamplová, Eva Kordová z MěK Turnov a Miloslava Smolíková z OÚ v Hradci Králové, která ji moderovala. Z pozvaných 20 novinářů z celého regionu pozvání přijalo 5: z MF Dnes, Hradeckých novin, Českého rozhlasu, Práva a Galaxie. Několik novinářů z regionálních novin se omluvilo s tím, že se o informace obrátí na knihovny v jednotlivých okresech.
18.10. - instruktáž "Práce s databází článků z českých časopisů" v hudebním oddělení pro studenty
19.10. - 17.00 hod "Madagaskar" - setkání s reportérem a kameramanem magazínu "Koktejl" Jiřím Bálkem, velice úspěšná beseda, účast 80 lidí
21.10. - setkání se zájemci o činnost Zvukové knihovny (pro nevidomé); předvádění zvukové knihy na pobočkách OK a v knihovnách okresu; "Nebojte se Internetu" - pro starší spoluobčany - účast 13 osob; program pro děti z Danety (soukromá specielní škola pro děti s více vadami) - v hudebním oddělení; seznámení seniorů s databázemi na CD-ROM - hudební oddělení
22.10. - pořad pro romské děti z přípravného oddělení zvláštní školy v poslechovém studiu
23.10. - 8.00-11.00 Knižní bazar, který pokračoval ještě 25.-27.10. Prodalo se cca 6000 knih

MěK Chlumec nad Cidlinou
20.10. - seznámení s Internetem - pro Klub důchodců v průběhu týdne výstava starých učebnic k 100. výročí otevření měšťanské školy vyhlášení nejlepších čtenářů knihovny - ceny předal starosta MěÚ

MěK Nechanice
výstava dokumentů k 80. výročí vzniku knihovny vyhlášení "Nejlepšího čtenáře knihovny"
výstava kreseb neslyšícího osmiletého Daniela Žítka
18.10. - programy pro děti 1.-5. tříd ZŠ
19.10. - programy pro děti 2. stupně ZŠ
20.10. - setkání s knihovníky místních knihoven v MěK
21.10. - program pro děti ze zvláštní školy

MěK Nový Bydžov
v říjnu otevření adaptovaného dětského oddělení
18.10. - Den otevřených dveří "Přijďte a dozvíte se, jaké informace můžete v knihovně nalézt"
19.10. - Setkání s představiteli veřejné správy
20.10. - "Kočičí slavnost" - den věnovaný dětem (kočičí hry - písničky, pohádky, soutěže, malování koček na asfalt...)
21.10. - malování keramiky - určeno handicapovaným (z Ústavu sociální péče v Chotělicích)
22.10. - pořad pro romské děti (písničky a pohádky)
23.10. - Knihovna pro celou rodinu: vlastivědná procházka po městě

MěK Smiřice
20.9. otevření rozšířených prostorů knihovny celý týden soutěže pro děti
20.10. - cestopisná přednáška o Finsku a Norsku s diapozitivy - pro děti ze ZŠ
21.10. - "Seznámení s Internetem" (zdarma)

MěK Třebechovice pod Orebem
19.10. - zahájení výstavy "S pohlednicí a knihou kolem světa" - pozváni představitelé města a členové kulturní komise
20.10. - "Hrátky s papírem" pro děti
21.10. - Návštěva obyvatel Domova důchodců a charitního domu Zdislava v knihovně, posezení s nimi
22.10. - program v dětském oddělení pro žáky zvláštní školy (zdobení keramiky s manželi Hedrlinovými, výrobky z papíru)
23.10. - literárně historická procházka městem

SVK Hradec Králové
čtenářská amnestie
12.10. - literární dílna "O knihovně, knihách a čtenářích" aneb Knihovna jako středisko literárních informací

V KNIHÁCH STOJÍ VŠECHNO

OKRES HODONÍN

Týden knihoven, týden hrdosti a taky knihovna hrou
Na okrese Hodonín se Týden knihoven vydařil.
Profesionální knihovny okresu prezentovaly práci s informatikou, uskutečnily setkání pro hendikepované občany a děti. Amnestie upomínek nám navrátila spoustu knih. Den věnovaný dětem a rodičům umožnil navštívit loutkové představení pohádky Sůl nad zlato. Bylo to docela symbolické zakončení Týdne knihoven.

Městská knihovna v Kyjově
18.10. - zahájení Týdne knihoven "Knihovny a informace" připojení na internet a zpřístupnění veřejnosti, seznámení s dalším informačním aparátem jako např. elektronický katalog a CD-ROM, katalogy jsou v programu LANIUS. Děti hodně využívají CD-ROMu k vyhledávání v dětských encyklopediích
19.10. - slavnostní setkání s představiteli města, státní správou a samosprávou, přítomní byli seznámeni s historií a současností knihovnické práce s konkrétními ukázkami z knihovnické praxe. Pracovníci oddělení pro nevidomé a slabozraké přiblížili přítomným svoji specifickou práci v TYFLOKABINETU. Viz dále v rubrice Do rámečků.
20.10. - 9.00-17.00 burza knih v půjčovně pro dospělé
21.10. - "Den zaměřený na spolupráci s handicapovanými občany". V oddělení pro nevidomé a slabozraké proběhly tematické besedy pro 2. třídy základních škol
22.10. - "Den věnovaný dětem aneb Knihovna pro celou rodinu": v oddělení pro děti probíhaly tematické a literární besedy pro děti základních škol z Kyjova a okolí, přišly i děti předškolního věku. V oddělení pro děti byla vyhlášena literární soutěž pro mladší i starší děti.
(Tato zpráva byla jako první odeslaná elektronickou poštou z této knihovny.)

OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Titulky z Orlických novin
Spisovatel Ludvík Vaculík rozmlouval s gymnazisty. Beseda. "Ne, vůbec nikdy mi to nepřišlo na mysl, naopak věděl jsem, že nesmím, že musím zůstat," odpověděl Vaculík na otázku, zda chtěl někdy emigrovat.
Některé knihovny amnestii neudělí, považují ji za nevýchovnou. Propagační akce. Městské knihovny na Ústeckoorlicku připravily pro dětské čtenáře, ale i dospělé řadu akcí, zajímavých doprovodných soutěží a setkání.

MINISTR KULTURY VZKAZUJE - ČTENÍ PROSPÍVÁ ZDRAVÍ

OKRES MLADÁ BOLESLAV

Anketa k Týdnu knihoven 1999 "Vy a čtení"
Anketu uspořádaly městské knihovny v okrese Mladá Boleslav. Oslovení byli starostové měst, Knihovna města Mladá Boleslav oslovila také přednostu Okresního úřadu, poslance a senátorku ing. Filipovou.
Anketní otázky:
1. Která kniha Vás v dětství či v dospívání nejvíce zaujala nebo ovlivnila?
2. Pokud máte při svém dnešní pracovním vytížení čas a chuť, co si přečtete (z knih nebo časopisů)?
3. Využíváte při své práci moderní informační technologie - zejména internet? Pokud ano - pomáhá Vám, pokud nepoužíváte - proč?
Odpovědi paní senátorky byly ze všech nejobsáhlejší a nejzasvěcenější, láska a zaujetí pro knihy jsou z nich patrné. Ing. Filipová byla před zvolením do senátu starostkou města Dobrovice v okrese Mladá Boleslav a samozřejmě čtenářkou tamní knihovny.
Odpovědi senátorky ing. Jarmily Filipové - předsedkyně senátního výboru pro evropskou integraci:
1. Myslím, že Robinson Crusoe, protože to byla má první kniha po těch vyloženě dětských s velkými písmeny. Moje maminka ji měla zřejmě také moc ráda, protože mi ji dala jako dárek k narozeninám a dlouze mi o ní vyprávěla. Mohu říci, že to vše - kniha, darování i láskyplné vyprávění o tom, co se dočtu, mně v životě ovlivnilo natolik, že jsem stejným způsobem dávala knihy i svým dětem - s vypravováním - a dělám to ještě dnes, i když děti jsou již dospělé. Potom následovaly stovky dalších knih, protože četba je mým největším koníčkem a s knihou trávím nejvíce volného času. Svým obsahem mne velmi ovlivnila kniha o Marii Curie - Sklodowské "Tvrdohlavá Marie". Mohu říci, že tato žena je dodnes mým životním vzorem. V poslední době mne nejvíce ovlivnila kniha "Citadela" od Antonia de Saint-Exuperyho. Je to nesmírně hluboký filosofický pohled na svět, hodnoty a vztahy. Jinak se výběr mých nejoblíbenějších a mnohokráte čtených knih příliš nevymyká čtenářské anketě Lidových novin.
2. Chuť mám na čtení stále a čas si vždy udělám. Čtu vždy několik knih najednou, něco vyloženě pro zábavu a zasmání, potom něco pro odreagování - to jsou detektivky, něco z krásné literatury (nyní je to "Illias" a v originále "Můj Puškin" od Mariny Cvetajevové). A nakonec historie a politika - to jsou věci, které potřebuji pro svou práci.
3. Ano, ale z důvodu velkého pracovního zatížení prostřednictvím mých spolupracovníků, kteří mi informace vyhledávají a připravují podklady k práci.

OKRES NÁCHOD

Městská knihovna v Náchodě (z článku v Novinách Náchodska 25.10.1999)
Týden knihoven - tak zněl název celostátní propagační akce ve dnech 18.-24. října 1999, ke které se připojila také Městská knihovna v Náchodě. Vedle své obvyklé činnosti připravila řadu dalších akcí pro širokou veřejnost. Nejvíce prostoru bylo věnováno dětem. Některé přišly na čtená zajímavých příběhů, jiné si prohlížely multimediální encyklopedie a vyzkoušely Internet. S velkým zájmem bylo přijato maňáskové představení "Honza a zlá princezna", které nastudovaly a zahrály také děti, tentokráte ze čtenářského kroužku knihovny.
O knihovně včera, dnes a zítra se hovořilo na setkání dospělých, většinou dlouholetých čtenářů a návštěvníků knihovny. Byla připomenuta historie náchodské veřejné knihovny a její úloha v kulturním životě současných obyvatel. Účastníci besedy se zajímaly o různá fakta z činnosti knihovny a sdělili také své názory a podněty. S příznivou odezvou byla přijata informace, že v rámci nové koncepce městské knihovny, schválené městskou radou, je počítáno s využitím přízemí budovy, což výrazně zlepší přístup pro starší a hendikepované občany města.
Sobotní víkendový den s prodlouženou otvírací dobou byl ve znamení hesla "Knihovna pro celou rodinu". Děti kreslily obrázky s pohádkovými výjevy a jejich výtvory byly hned vystaveny v hale knihovny. V dekoracích divadélka si mohly vlastnoručně vyzkoušet, jak se hraje s maňásky. Pro ty nejmenší bylo opět připraveno pásmo čtení z pohádek. U dospělých s převahou zvítězil Internet. Vystaveny byly rovněž zajímavé novinky z fondu knihovny.
Týden knihoven skončil, ale knihovny pracují a jsou připraveny přivítat a poskytovat své služby dalším návštěvníkům.

OKRES JABLONEC NAD NISOU

Přehled akcí v největších knihovnách v okrese Jablonec nad Nisou

Městská knihovna Jablonec n. N.
- "Týden odpuštění" pro všechny nepořádné čtenáře
- nově přihlášení čtenáři bez přihlašovacího poplatku
- literární soutěž pro dvě věkové kategorie v oddělení pro mládež
- půlhodinové posezení u Internetu zdarma
- beseda s jabloneckým cestovatelem a spisovatelem ing. Zdeňkem Skořepou
- setkání se ženami, které neměly možnost se dříve seznámit s Internetem (proběhlo 2x); stejné seznamovací posezení se uskutečnilo pro seniory (také 2x); pozn.: obě setkání měla velký úspěch a budou opakována v Březnu Měsíci Internetu
- informace o knihovně a jejích akcích v kabelové televizi

Městská knihovna Tanvald
- "Týden odpuštění" pro nepořádné čtenáře
- zápis nových čtenářů bez poplatku
- náborové besedy pro školy
- zahájení provozu Internetu a půlhodina zdarma
- 2 soutěže pro dětské čtenáře - literární a zeměpisná
- informace o knihovně v kabelové televizi

KNIHOVNY - KLENOTY MĚST A OBCÍ

Městská knihovna Železný Brod
- "Týden odpuštění" pro nepořádné čtenáře
- zahájení provozu Internetu
- výstava "Edukační keramika"
- pro dětské čtenáře "malování na chodníku"

* * *

Průběžně o novinových a časopiseckých článcích informovala Národní knihovna na adrese http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Tyd_ohlas.htm ze služby Anopress

Jindřiška Balajková, Miroslava Frolíková, Zdena Halamková, Jana Kalousková, Jaroslava Klementová,
Ladislav Kurka, Miloš Kvapil, Alena Kysilková, Jana Niepelová,
Libuše Nivnická, Alena Otrubová, Marie Sobotková


Zpět k obsahu Bulletinu