Bulletin SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Elektronická verze
Řídí Ladislav Kurka s ediční komisí SKIP. Technická redakce a design elektronické verze Jindřich Pilař.
Kontakt - tel.: 02/22113308, fax: 02/2323206, e-mail: kurkal@nkp.cz. Ediční komise: Ivo Miroąovský, Alena Otrubová, Jindřich Pilař, Jaroslav Suchý, Václava ©antrůčková. Vydává 4x ročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s přispěním dotace Ministerstva kultury ČR.
ISSN 1210-0927