BULLETIN SKIP - elektronická verze
Řídí Ladislav Kurka s ediční komisí SKIP. Kontakt: tel.: 02/22113308, fax: 02/2323206,
e-mail: kurkal@mlp.cz. Ediční komise: Mgr. Marcela Buřilová, Mgr. Naděžda Čížková, Ivo Mirošovský, Mgr. Alena Otrubová, Mgr. Jindřich Pilař, dr. Jaroslav Suchý. Vydává 4x ročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s přispěním dotace Ministerstva kultury ČR.
Technická redakce elektronického vydání: Jindřích Pilař, jindrich.pilar@nkp.cz.
Číslo 4/2001 předáno do tisku 23.11.2001. Cena inzerce: 1 stránka 2000 Kč nebo pro zahraničí 150 DM, půl stránky 1000 Kč nebo 75 DM, opakovaný inzerát na jedné stránce 1500 Kč nebo 120 DM. Inzerce v elektronickém vydání: dtto. Uzávěrka Bulletinu SKIP 1/2002 je 15.2.2002.
ISSN 1 2 1 0 - 0 9 2 7
on-line vydání ISSN 1 2 1 3 - 5 8 2 8