ÚVODNÍK

Třináct pro a nikdo proti, tak hlasovali 12.7.2000 členové vlády při schvalování projektu výstavby Národní technické knihovny a rekonstrukce Klementina. Můžeme se tedy těšit, že Praha dostane roku 2005 novostavbu knihovny. To bude za pět let, ale už za pět dnů se ocitne v téže úloze Liberec, kde bude slavnostně veřejnosti předána Stavba smíření - nová budova Státní vědecké knihovny a modlitebna Židovské obce.

Když k tomu přidáme nový dům pro Moravskou zemskou knihovnu a rekonstruovanou Knihovnu Jiřího Mahena, které budou otevřeny v příštím roce, není to příjemné pomyšlení?

Je to také důrazný příspěvek do nové diskuse o budoucnosti knihy a knihoven, která v těchto měsících probíhá. Dovolte dlouze citovat z článku polského filozofa Ryszarda Kapuscinskeho (Hospodářské noviny 29.9.2000):

"Ohlašování konce Gutenbergovy éry souvisí také s představou, že audiovizuální kultura zcela nahradí kulturu tištěného slova. Jenže v dosavadních světových dějinách neznáme situaci, kdy by jedna forma kultury vyloučila jinou formu. Konec Guttenbergovy epochy byl ostatně předpovídán už několikrát, je to stará historie. Už jsme slyšeli, že rozhlas zlikviduje tisk, pak že kino zničí literaturu, televize rozhlas atd. Kultura je však široká a obsažná a místo v ní nacházejí různé formy, které se přitom vzájemně nevylučují, ale mohou se navzájem obohacovat. V zemích, které mám na mysli, tj. v tzv. třetím světě, problém netkví v tom, že končí Gutenbergova epocha, kterou vystřídá televize a internet, ale v tom, že Guttenbergova epocha do nich ještě vůbec nedorazila..."

A já zase musím do tohoto optimismu přikápnout toho druhého. Máme spoustu starostí, které se nevyřeší ani samy, ani otevřením nových knihovních domů, ani jen houževnatou činností orgánů SKIP.

Čtěte si v tomto čísle a najděte svoje místo, kde právě Vy můžete prospět našemu knihovnictví.

Ladislav KurkaZpět k obsahu Bulletinu