JAKÝ BYL LETOŠNÍ TÝDEN KNIHOVEN

Mohli bychom hned v úvodu celé hodnocení shrnout do lapidárního konstatování, že opět dobrý. Potěšitelné skutečně je, že tato naše akce již má nepochybně své místo v českém knihovnictví, což prokázal již čtvrtý celostátní ročník konaný od 9. do 15.10.2000. Pozastavme se u jeho jednotlivých částí.

Přihlášky knihoven

I přes plamenné výzvy se přihlásilo do akce "pouze" 218 knihoven, i když jsme si mohli dodatečně ověřit, že se jich zapojilo mnohem více, ale snad zbytečná skromnost (my nic mimořádného a zajímavého nechystáme, jen samé běžné věci) bránila mnoha knihovnám ve formální přihlášce.

Elektronický formulář přihlášky připravil kol. Svoboda ze Státní technické knihovny v Praze; využilo jej 141 městských knihoven, 16 knihoven uváděných jako okresní, 40(!) místních, obecních knihoven, 7 SVK a 14 vysokoškolských a odborných knihoven. Bez zajímavosti jistě není, že se přes Internet přihlásilo 216 knihoven, jen dvě přihlášky přišly "klasickou" poštou, což jen opět dokazuje, jak je potřebné dostat Internet do všech knihoven, kde totiž není - a je to poznatek nejen z této akce - tam jako by snad ani dobré knihovny neexistovaly.

Tisková konference

Poslední čtvrtek před Týdnem knihoven (5. října 2000) se díky pohostinné Městské knihovně v Praze konala v její krásné klubovně již potřetí, tedy opět tradičně tisková konference. Moderováním byl však tentokrát pověřen kol. Zoubek. Pro novináře bylo připraveno dostatečné množství podkladů a dostalo se jim odpovědi na všechny dotazy. Nejobsažněji toho letos využily Lidové noviny - Stovkám knihoven hrozí příští rok izolace (10.10.2000). Z názvu článku je patrné, že Týden knihoven se dostal trochu do stínu finančního pokrytí regionálních funkcí, to by však tak moc zas nemuselo vadit. Kol. Zoubkovi patří dík za zdařilý průběh konference a kol. Richterovi za kvalitní přípravu tiskových zpráv.

Další podrobnosti naleznete na našich webových stránkách ; přehled článků z tisku promptně přinesl nový časopis Daidalos.

Happening

Měl se konat opět na Staroměstském náměstí, tentokrát mělo být připraveno z iniciativy pražské organizace SKIP malé pódium i ozvučení. Počasí však rozhodo jinak, a tak opět Městská knihovna v Praze rozevřela svou pohostinnou náruč a happening se mohl konat v jejím velkém sále. Jeho pojetí i průběh byl letos zcela jiný, avšak i tentokrát velice zdařilý, totiž jako veselé klání knihovnických družstev jednotlivých regionů. Konferenciérkou byla opět výborná kol. Houšková. Za kvalitní přípravu soutěžních disciplín zaslouží pochvalu zvláště kol. Štěrbová z domovské knihovny. Vítězem se stalo družstvo z jižních Čech.

Akce knihoven

I letos se projevila nápaditost a mnohdy nezměrná invence jednotlivých knihoven, přehled zajímavějších akcí naleznou zájemci opět na webu. Pochvalu zaslouží tentokrát všechny zúčastněné knihovny, byť připravily "jen" tradiční program (dny otevřených dveří, přihlášky nových uživatelů zdarma, amnestie upomínek, burzy knih, popularizační akce atd.). Mezi snad nejzdařilejší patří např. Noc v knihovně, kdy po večerním lampiónovém průvodě kolegyně z Knihovny BBB v Uherském Hradišti, oblečené v historických kostýmech, připravily za značného zájmu veřejnosti (i tisku) celonoční provoz; mimochodem družstvo pěkných kolegyň z této knihovny ve svých "soutěžních" úborech se stávalo nejčastějším cílem novinářských fotoaparátů na happeningu. Parlamentní knihovna uspořádala zajímavou výstavu Lev a orlice - státní symboly zemí Koruny české ve starých tiscích. Knihovna Jiřího Mahena v Brně se zase může právem pyšnit nádhernou výstavou Knihovna pro město.

Snad nás to vše opravňuje k úvodnímu konstatování, že letošní průběh Týdne knihoven byl zase o něco zdařilejší. Můžeme tedy na chvíli spokojeně spočinout, ale jen na malou chvíli, neboť jak pravil klasik: kdo chvíli stál, už stojí ... a to my si nemůžeme, ani nechceme dovolit.

A tak se společně zamysleme, jak příští rok Týden knihoven ještě lépe připravíme a zapojíme skutečně všechny knihovny.

Vladislav RaškaZpět k obsahu Bulletinu